Prezentacja: Misje i frakcje | Albion Online


16 września 2015 17:28

Zobacz, jak nasz główny projektant gry i dyrektor techniczny wyjaśniają misje i frakcje.