Komentarz Deweloperów: Losowe lochy, Część 1


11 marca 2019 15:30

Losowe lochy zostaną wprowadzone do Albion Online w aktualizacji Oberon 20 marca. W pierwszym z dwóch filmików na ten temat, Dyrektor Gry Robin Henkys omawia kluczowe części składowe tego elementu gry.