Komentarz Deweloperów Albion Online – Aktualizacja Merlyn i zmiany w ekonomii


20 lipca 2018 09:40

Jednym z głównych celów aktualizacji Merlyn jest zwiększenie znaczenia pięciu Miast Królewskich: Martlock, Thetford, Fort Sterling, Lymhurst i Bridgewatch. W tym wydaniu Komentarza Deweloperów, Robin Henkys, Dyrektor Gry w Albion Online, omawia sposób, w jaki te miasta zyskają znaczenie nie tylko jako siedziby odpowiadających im frakcji, lecz także jako coraz atrakcyjniejsze miejsca dla rzemieślników i handlarzy.