Komentarz Deweloperów: Przeróbka Wojen Frakcji


8 lutego 2021 15:27

Robin Henkys omawia duże zmiany w Wojnach Frakcji nadchodzące w następnej aktualizacji.