Albion Online | Aktualizacja dot. rozwoju


14 października 2020 11:45

Dyrektor Gry Robin Henkys omawia obecny stan gry i daje małą zapowiedź odnośnie jej przyszłości.