Komentarz Deweloperów: Usprawnienia dostępności oraz Kryształowa Arena


27 maja 2022 14:22

Dostępność zawartości najwyższego stonia jest jednym z głównych elementów nadchodzącej aktualizacji Into the Fray, zarówno pod kątem rozgrywki w otwartym świecie i 5v5 w Albionie. W tym Komentarzu Deweloperów Dyrektor Gry Robin Henkys przygląda się bliżej niektórym ze sposobów osiągnięcia tego celu - Miastom Portalowym, umiejętności Podróż z powrotem, nowym trybom Areny i Kryształowej Ligi i więcej.