Albion Online | Podsumowanie rozwoju (2 grudnia)


2 grudnia 2016 18:00

Tym razem nasz Dyrektor Gry Robin Henkys skupił się na aktualizacji Faye i odniósł się do niektórych pytań społeczności.