Polityka Prywatności

Uwaga: Poniższy tekst jest tłumaczeniem anglojęzycznej wersji Polityki Prywatności. Tłumaczenie nie stanowi prawnie wiążącej oferty i zostało stworzone jedynie w celach informacyjnych. Akceptacja Polityki Prywatności oznacza akceptację anglojęzycznej wersji, która jest wiążąca w każdym przypadku.

Niniejsza polityka prywatności Sandbox Interactive GmbH (zwanego dalej „Sandbox Interactive”, „my” lub „nas"), Pappelallee 78, 10437 Berlin, Niemcy, informuje użytkownika o rodzaju, zakresie i celu, a także prawach użytkownika dotyczących gromadzenia i przetwarzania przez Sandbox Interactive danych użytkownika w związku ze stroną internetową Sandbox Interactive i w jej ramach. Sandbox Interactive jest zobligowane do ochrony danych osobowych użytkownika. Za każdym razem, gdy użytkownik dostarcza tego rodzaju dane, Sandbox Interactive jest prawnie zobowiązane do korzystania z tych danych w sposób zgodny z wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

1. DANE OSOBOWE I ICH UŻYTKOWANIE

Użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie, jeżeli użytkownik dostarczy je nam w sposób dobrowolny podczas wizyty na naszej stronie internetowej.

a) Kontakt

W przypadku pytań dotyczących naszych usług użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, które są obowiązkowe, aby możliwe było przetworzenie wniosku (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, używany sprzęt lub oprogramowanie itp.) Zanim dane osobowe użytkownika zostaną do nas przesłane i zaczną być przez nas przechowywane, użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody. Ponadto użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia zaznajomienia się i zaakceptowania niniejszej polityki prywatności w jej aktualnie obowiązującej wersji. Wszystkie przekazywane nam dane osobowe użytkownika służą wyłącznie procesowi przetwarzania wniosków użytkownika. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim.

b) Konkursy i ankiety

Jeżeli użytkownik chce wziąć udział w ankiecie, badaniu lub konkursie w ramach naszej społeczności i strony internetowej, użyjemy danych użytkownika również w celach wyszczególnionych w ankiecie, badaniu lub konkursie. Możemy również zapisać adres IP użytkownika oraz określony plik cookie (zgodnie z paragrafem 2) na czas trwania ankiety, badania lub konkursu w celu upewnienia się, że wzięto w nich udział tylko raz.

c) Biuletyn

W celu dokonania prenumeraty biuletynu przesyłanego drogą e-mailową użytkownik będzie musiał podać nam swój adres e-mail oraz (opcjonalnie), swoje imię i nazwisko. Biuletyn będzie przesyłany bezpłatnie, chyba że podano inaczej. Nasz biuletyn może od czasu do czasu zawierać informacje o promocjach lub reklamy związane z towarami lub usługami dostarczanymi przez nas lub powiązane strony trzecie. Można w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty biuletynu, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z prenumeraty podanymi w każdym biuletynie.

d) Konta społeczności i konta w grze

Aby korzystać z poszczególnych dostarczanych przez nas usług, na przykład kont społeczności (tablica ogłoszeń, czaty, fora) lub kont w grze, użytkownik powinien zarejestrować u nas swoje konto. Podczas rejestracji użytkownik podaje nam swoje dane. Dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z instrukcjami użytkownika i tak jak podano w niniejszej polityce prywatności. Informacje podawane w postach publikowanych na forach i na przykład w ramach czatu w grze będą mogły zostać odczytane przez strony trzecie, zwłaszcza przez użytkowników forów i innych graczy.

2. PLIKI DZIENNIKA

Ze względów technicznych przy każdej wizycie na stronach internetowych w plikach dziennika serwerów przechowywane są informacje zawierające informacje o adresie IP, odsyłającym URL, dacie/godzinie, wersji przeglądarki i systemie operacyjnym. Ponadto tak zwane ciasteczka mogą być częściowo przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są czasowo przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika i które zawierają informacje o odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Dane te są niezbędne ze względów technicznych, w celach statystycznych i w celu określania potencjalnych odbiorców naszego programu zapraszania znajomych, jak również pełnią rolę środka bezpieczeństwa służącego między innymi do wykrywania oszustw.

3. DANE STATYSTYCZNE

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę sieciową dostarczaną przez Google Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie – pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika – w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włączając adres IP skrócony do ostatniego oktetu przed zapisaniem go przy wykorzystaniu metody "_anonymizeIp()") będą przesyłane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania użytkownika ze strony internetowej, tworzenia raportów aktywności na stronie internetowej dla zarządców witryn i w celu świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli będzie do tego zobowiązane przez prawo lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim wypadku może nie być dostępna pełna funkcjonalność niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w celach określonych powyżej. Śledzenie w ramach Google Analytics można wyłączyć, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics do swojej aktualnej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

4. INTEGRACJA TREŚCI OD ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW

Na naszej stronie internetowej korzystamy ze zintegrowanych wtyczek do przeglądarki i odnośników do sieci społecznościowych oraz dostawców treści wideo (np. Facebook, Twitter, YouTube). Tymi usługami zarządzają strony trzecie, które mają swoje siedziby częściowo poza UE czy strefą EOG. Te wtyczki przeglądarki i odnośniki są oznaczone odpowiednim logo lub inną informacją na naszej stronie internetowej. Podczas użycia tych treści między komputerem użytkownika (przeglądarka) a serwerami odpowiedniego dostawcy strony trzeciej zostaje nawiązane połączenie. W ten sposób informacje o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej, wraz z adresem IP użytkownika, zostaną zazwyczaj przekazane określonemu dostawcy. Następnie takie informacje mogą zostać przypisane przez dostawcę do odpowiedniego istniejącego konta użytkownika u danego dostawcy. Może to dotyczyć zwłaszcza sytuacji, gdy użytkownik korzysta z danej wtyczki na stronie internetowej, będąc zalogowanym na stronie danego dostawcy. W celu uzyskania informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez dostawców usług, a także o prawach użytkownika w tym zakresie i opcjach dotyczących prywatności należy zapoznać się z polityką prywatności określonego dostawcy. Użytkownik może zapobiec przesyłaniu danych. Patrz punkt „Ochrona prywatności” w niniejszej polityce prywatności.

5. UŻYWANIE WTYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH FACEBOOKA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek („wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo Facebooka (biała litera F na niebieskim tle lub ikona podniesionego kciuka) lub opisane jako wtyczka społecznościowa Facebooka. Pełna lista wtyczek społecznościowych jest dostępna na stronie internetowej: http://developers.facebook.com/plugins. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę społecznościową, przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Facebook bezpośrednio przesyła zawartość wtyczki do przeglądarki użytkownika, która osadza treść na stronie, umożliwiając Facebookowi otrzymywanie informacji o tym, że użytkownik otrzymał dostęp do danej podstrony na naszej stronie internetowej. W związku z tym nie mamy żadnego wpływu na dane gromadzone przez tę wtyczkę oraz informujemy użytkowników w tym zakresie zgodnie z naszym stanem wiedzy. Osadzone wtyczki dostarczają Facebookowi informacje, do których użytkownik miał dostęp, odwiedzając odpowiednie podstrony naszej strony internetowej. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do Facebooka, odwiedziny na stronie mogą być przypisane do konta użytkownika na Facebooku. Jeżeli użytkownik skorzysta z wtyczek, na przykład klikając „Lubię to” lub dodając komentarz, odpowiednia informacja zostanie bezpośrednio przesłana z przeglądarki użytkownika do Facebooka i tam przechowana. Nawet jeżeli użytkownik nie jest zalogowany do Facebooka, istnieje możliwość, że wtyczka dostarczy Facebookowi adres IP użytkownika. W celu uzyskania informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Facebooka, a także o prawach użytkownika w tym zakresie i opcjach dotyczących prywatności należy się zapoznać z polityką prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php. Jeżeli użytkownik ma konto na Facebooku, ale nie chce, aby Facebook łączył dane dotyczące odwiedzin na naszej stronie internetowej z już istniejącymi danymi przechowywanymi przez Facebooka, należy przed odwiedzeniem naszej strony internetowej wylogować się z Facebooka. Ponadto można zablokować wtyczki społecznościowe Facebooka, dodając do przeglądarki wtyczkę, np. Facebook Blocker.

6. UŻYWANIE PRZYCISKÓW TWITTERA

Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane wtyczki społecznościowe sieci społecznościowej „Twitter”, zarządzanej przez Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone. Wtyczki są oznaczone jako „Tweetnij” lub „Obserwuj” za pomocą rozpoznawalnego logo z niebieskim ptaszkiem na białym tle. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę Twittera, przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Twitter Inc.bezpośrednio przesyła zawartość wtyczki do przeglądarki, która osadza treść na stronie, umożliwiając Twitter Inc. otrzymywanie informacji o tym, że użytkownik otrzymał dostęp do danej podstrony na naszej stronie internetowej. W związku z tym nie mamy żadnego wpływu na dane gromadzone przez jakąkolwiek wtyczkę Twittera oraz informujemy użytkowników w tym zakresie zgodnie z naszym stanem wiedzy. Aby uzyskać informacje o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Twittera, a także o prawach użytkownika w tym zakresie i opcjach dotyczących prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności Twittera: http://twitter.com/privacy

7. UJAWNIANIE INFORMACJI STRONOM TRZECIM

Zgromadzone dane ujawnimy stronom trzecim tylko, jeżeli będzie to zgodne z prawem lub jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę. Jeżeli strona trzecia będzie organizować i/lub zarządzać jakąkolwiek promocją, konkursem, badaniem lub ankietą w ramach naszej strony internetowej i w naszym imieniu, możemy udostępnić tej stronie informacje użytkownika, dzięki którym będzie mogła ona zrealizować ten cel; jednocześnie strona trzecia nie będzie mogła użyć informacji użytkownika w jakimkolwiek innym celu, chyba że użytkownik jasno wyrazi na to zgodę.

8. USŁUGA

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prywatności na naszej stronie internetowej użytkownik może wystąpić o udostępnienie kopii swoich danych osobowych przez nas zgromadzonych, a także poprawić błędne informacje lub zażądać usunięcia tych danych. W takiej sytuacji należy się z nami skontaktować:

E-mail: support@albiononline.com

Strona internetowa: https://albiononline.com/en/profile/support

Dołożymy rozsądnych starań, aby uzupełnić, poprawić lub usunąć przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wszystkie udzielone przez siebie zgody. W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z nami poprzez wiadomość e-mail.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Z tego powodu warto ją przeczytać za każdym razem, gdy podaje się swoje dane osobowe.

Obowiązuje od: luty 2016 r.