świat Albionu

Frakcje

W Albionie aktywnych jest sześć frakcji o długiej historii wzajemnych konfliktów:

Królewskie Siły Ekspedycyjne i Heretycy toczą ze sobą wojnę, lecz sprowadza się ona bardziej do atakowania napotkanego przypadkiem wroga aniżeli do zorganizowanych działań mających na celu wyeliminowanie drugiej strony.

Apostołowie Morgany i Stróże Albionu również ze sobą wojują, a walki obu grup o dominację nad północnymi terytoriami są coraz bardziej zaciekłe.

Niektóre demony są sojusznikami lub sługami Apostołów Morgany, lecz inne nie podlegają nikomu. Niemniej jednak wszystkie wykazują agresję wobec zwykłych ludzi.

Nieumarli walczą ze wszystkimi. Po dziś dzień nie zorganizowali się w większą grupę i nie wykazują zainteresowania terenami wykraczającymi poza ich własne.

Przez setki lat dominującą frakcją byli Stróże Albionu. Do czasu aż pojawili się Heretycy, Królewskie Siły Ekspedycyjne, a następnie Koloniści. Powstanie Nieumarłych oraz powrót Apostołów Morgany sprawił, że sytuacja stała się nieprzewidywalna. To czas wielkich niebezpieczeństw, ale i wielkich możliwości!

SIŁY KRÓLEWSKIE

HERETYCY

NIEUMARLI

STRÓŻE ALBIONU

APOSTOŁOWIE MORGANY

DEMONY PIEKIEŁ