Imprint

Sandbox Interactive GmbH

Pappelallee 78

10437 Berlin

Niemcy

E-Mail:

info@sandbox-interactive.com

CEO:

Robin Henkys

Sąd rejestrowy:

Amtsgericht Berlin Charlottenburg

Numer rejestru:

HRB 141903 B

Zarejestrowana siedziba:

Berlin, Niemcy

Alternatywne rozwiązywanie sporów dla konsumentów zgodnie z internetowym systemem rozstrzygania sporów: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Nie jesteśmy zobowiązani do brania udziału w postępowaniu spornym przed organem rozwiązującym spory.