Aktualizacje Albion Online

Oberon

Już tu jest

Aktualizacja Lancelot - Patch #7 - Ver. 1.11.362 / REV 118022 - 25 Maja 2018

Ulepszenia

 • Grupowe premie do Sławy od teraz są wyświetlane w dzienniku bojowym i w dymkach. Otrzymywana Sława od teraz wyświetla się następująco: całkowita otrzymana sława wyświetla się jako pierwsza, następnie w nawiasach pojawiają się podzielone modyfikatory (premia od rodzaju strefy, premia grupowa i premia od Premium). Jak zawsze, do otrzymanej Sławy doliczane są następujące premie grupowe:
  • Drużyna 2-osobowa: bez premii
  • Drużyna 3-osobowa: 17% premii do Sławy
  • Drużyna 4-osobowa: 33% premii do Sławy 
  • Drużyna 5 do 20-osobowa: 40% premii do Sławy

Zmiany

 • Gdy zmienia się właściciel terytorium, wszystkie ataki wysłane z tego terytorium zostaną od teraz anulowane i nie będą aktywowały kontrataku.

Zmiany balansu walki

Hełmy:

 • Wyładowanie Elektryczne (Hełm Rozjemcy):
  • Promień obszaru: 14m -> 11m
  • Czas trwania ogłuszenia: 2s -> 1.5s

Sprzęt Zbieracza:

 • Magiczny Pyłek (Czapka Zbieracza):
  • Od teraz powoduje Uśpienie zamiast Strachu
  • Czas trwania Strachu: 4.84s -> 0s
  • Czas trwania Uśpienia: 0s -> 3.87s

Buty:

 • Zgniła Ziemia (Sandały Kultysty):
  • Obrażenia przeciwko graczom: 34.07 -> 28.79

Kostury Natury:

 • Duchowe Zwierzę (Kostur Bujności):
  • Leczenie na tick: 11.51 -> 10.39

Poprawki

 • Naprawiono błąd, przez który, gdy zaklęcie przełączane zostało wyłączone zaraz po aktywacji, czasami efekt nie zostawał usunięty
 • Naprawiono błąd, przez który zjedzenie ryb powodowało wyświetlenie wiadomości na temat zdobycia sławy bitewnej w czacie bitewnym
 • Następujące przedmioty od teraz powinny otrzymywać premie do jakości w związku z własną specjalizacją rzemieślniczą:
  • Zbroje utworzone z Relikwii
  • Kostury Natury
  • Trójzęby Nieumarłych
  • Tarcza – Rozbijacz Twarzy
  • Świeca Grobowa
  • Ponadto, Rozbijacz Twarzy i Świeca Grobowa powinny od teraz otrzymywać właściwe premie od specjalizacji bitewnej i otrzymywać odpowiednią wartość mocy przedmiotu
 • Liczne poprawki grafiki, tekstur, animacji, interfejsów i lokalizacji