Aktualizacje Albion Online

Rise of Avalon

Nadchodzi wkrótce

Aktualizacja Lancelot – Patch #4 - Ver. 1.11.358 / REV 115635 - 11 kwietnia 2018r.

System najemników w GvG jest już w pełni funkcjonalny! Od teraz gildie mogą oferować nagrody w Srebrze, a najemnicy mogą je odbierać.

Zmiany balansu:

 • Tajemne Kostury:
  • Ładunek Energetyczny:
   • Zasięg czarowania: 9m -> 11m
   • Od teraz zadaje oddzielną wartość obrażeń mobom, niezależnie od poziomu energii moba.
  • Promień Energii:
   • Zasięg czarowania 9m -> 11m
   • Czas odnowienia: 15s -> 10s
   • Koszt energii: 13 -> 0
 • Łuki:
  • Umiejętność pasywna Przeszywające Strzały może być od teraz kumulowana od różnych celów.
 • Ogniste Kostury:
  • Ściana Płomieni:
   • Czas trwania przerażenia: 1s -> 0.5s
   • Od teraz cele nie będą odbijały się od ściany płomieni kilkukrotnie.
 • Młoty:
  • Groźny Cios:
   • Obrażenia: 66.69 -> 100.04
 • Buzdygany:
  • Groźny Cios:
   • Obrażenia: 66.69 -> 100.04
 • Kije:
  • Silne Rozszczepienie:
   • Czas czarowania: 0.5s -> 1s
   • Obrażenia: 172.84 -> 271.95
  • Rozdzielenie:
   • Obrażenia: 81.37 -> 149.18
  • Mistyczne Kamienie:
   • Zwiększenie Odporności: 0.20 -> 0.10
 • Przedmioty drugiej ręki:
  • Korzeń:
   • Od teraz zmniejsza otrzymywane leczenie, gdy jest noszony. (W zależności od mocy przedmiotu waha się od -8% do -15%)
   • Zwiększony współczynnik punktów życia: 0.15 -> 0.20

Poprawki:

 • Obrażenia czasowe Kruka Morgany nie mogą zostać oczyszczone
 • Umiejętność Pasywna Przeszywające Strzały od teraz kumuluje się przy uderzaniu kilku celów
 • Zmniejszono utratę wytrzymałości przez wierzchowce pod wpływem uderzenia zaklęciami
 • Naprawiono błąd, przez który gdy efekt leczenia czasowego Duchowego Zwierzęcia został oczyszczony z wnętrza obszaru leczenia, cele musiały ponownie wejść w obszar, aby otrzymywać leczenie
 • Poprawiono etykietę Widmowego Biegu tak, aby wyświetlał właściwy koszt energii umiejętności
 • Naprawiono błąd, przez który strażnicy przejętych zamków mieli niewłaściwy emblemat na swoich pelerynach i tarczach
 • Naprawiono błąd, przez który poziom zaczarowania niektórych źródeł surowców nie aktualizował się, dopóki gracz nie wylogował się lub zmienił strefę
 • Naprawiono rzadki błąd, przez który dzienniki skrzyń wyświetlały niewłaściwe przedmioty, jeśli została zmieniona kolejność przedmiotów
 • Etykieta Promienia Energii została zmieniona tak, aby jasno opisywała swoje efekty, gdy zaklęcie zostało rzucone na sojuszników oraz wrogów