Aktualizacje Albion Online

Lands Awakened

Już tu jest

Rise of Avalon Patch 15 (Patch Sezonu 12) - Ver. 1.17.410 / REV 186806 - 3 marca 2021r.

Aby zobaczyć pełną informację na temat tych zmian i ich przyczyn, sprawdź ten post na forum: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/144464-Changes-for-Guild-Season-12/

Zmiany Punktów Sezonowych

Punkty Sezonowe Terytoriów (przyznawane dziennie za posiadane terytoria):

 • 240 → 300
 • 200 → 260
 • 160 → 220
 • 120 → 180
 • 80 → 140
 • 40 → 100

Punkty Sezonowe Zamków (przyznawane co sześć godzin za posiadane zamki:

 • 270 → 340
 • 225 → 295
 • 180 → 250
 • 135 → 205
 • 90 → 160
 • 45 → 115

Punkty Sezonowe Posterunków Zamkowych (przyznawane co trzy godziny za posiadane posterunki zamkowe):

 • 48 → 50
 • 40 → 44
 • 32 → 38
 • 24 → 32
 • 16 → 26
 • 8 → 20

Progi przedziałów Punktów Sezonowych

 • Kryształ: 240 000 → 250 000
 • Złoto: 75 000 → 80 000
 • Srebro: 20 000 → 25 000
 • Brąz: 5000 → 7500
 • Żelazo: 1000 (bez zmian)

Zmiany lokalizacji Bossów Światowych i statycznych lochów

Premia do Sławy w tych lokalizacjach teraz pochodzi głównie od Elitarnych mobów i wzrasta stopniowo (+1%) z każdym zabitym mobem. Światowi Bossowie nie zapewniają już sztywnej premii +20%, ale nadal liczą się do wzrostu stopniowego po 1%. Szczegóły:

 • Moby dotknięte zmianą: Elitarne moby Stróżów, Morgany i Nieumarłych w otwartym świecie, a także Bossowie Światowi
 • Każdy pokonany mob zapewnia buffa, który zwiększa Sławę z PvE (zabijania wrogów nie będących graczami) o 1%
 • Buff nie zwiększa się za zabijanie słabszych mobów (Szkieletów itp.)
 • Dzięki ciągłemu zabijaniu mobów w obszarze buff może wzrosnąć do +50% dodatkowej Sławy z PvE
 • Każdy ładunek jest przypisywany członkom drużyny, która zabiła moba
 • Członkowie drużyny muszą być w zasięgu 20m od zabitego moba, aby otrzymać buffa
 • Buff jest tracony po śmierci lub zmianie klastra
 • Bossowie Światowi nie zapewniają już 20% premii, ale nadal dokładają się do kumulacji premii po 1%
 • Buff jest nadawany od wszystkich grupowych mobów Nieumarłych, Stróżów i Morgany w zawartości bez instancji (np. statycznych lochów w otwartym świecie)
 • Dodatkowa zmiana mobów: kałuża lawy pozostawiona po śmierci przez Elitarnego Powiązanego Roztopionego Demon nie zadaje już obrażeń

Zmiany Kryształowej Ligi 20v20

 • Początkowe punkty na drużynę: 200 → 250
 • Wartość punktowa na zabitego gracza: 1 → 2
 • Dodano nowy poziom pomiędzy 1 a 2, więc od teraz odbywają się 3 poziomy codziennych meczy
 • Wszystkie poziomy powyżej 2 mają podniesiony poziom (np. stary poziom 4 → nowy poziom 5); najwyższy poziom meczu to teraz poziom 7
 • Nagrody i ceny talonów zostały dostosowane

Zmiany skrzyń ze skarbami

 • Ogólna wartość łupów Skrzyń Zamkowych została zwiększona o około 100%, w tym dla dodanych niedawno Artefaktów T6-8
 • Mniejsze Skrzynie z Łupami Rubieży od teraz pojawiają się częściej (co 60 minut), a ich łupy zostały zmniejszone, ale mają szansę zawierać Artefakt Stopnia 6-8

Zmiany w Wyzwaniu Gildii

Zmniejszono Punkty Sezonowe dla niższych stopni Wyzwania Gildii, co ma na celu zmniejszenie ogólnej ilości generowanej Wyssanej Energii i położenie większego nacisku na cele w otwartym świecie, takie jak terytoria:

 • Poziom 1: 50 → 20
 • Poziom 2: 100 → 40
 • Poziom 3: 150 → 60
 • Poziom 4: 200 → 80
 • Poziom 5: 250 → 100
 • Poziom 6: 300 → 120
 • Poziom 7: 300 → 140
 • Poziom 8: 300 → 160
 • Poziom 9: 300 → 180
 • Poziom 10: 300 → 200
 • Poziom 11: 300 → 220
 • Poziom 12: 300 → 240
 • Poziom 13: 300 → 260
 • Poziom 14: 300 → 280
 • Poziom 15+: 300 (bez zmian)

Poprawki

 • Etykiety celów w otwartym świecie na mapie (Skarbów Rubieży, Skarbów Zamkowych i Skarbów Posterunków Zamkowych) od teraz właściwie wyświetlają interwał pojawiania się
 • Naprawiono błąd, przez który czasem nie można było ustawić Kryjówki posiadanej przez gildię lub Kryjówki Stopnia 3 posiadanej przez sojusz jako Dom
 • Moby poza Rubieżami nie nadają Punktów Sezonowych, zgodnie z zamiarem
 • Naprawiono błąd, przez który ulubione wyspy nie mogły być usunięte z listy po osiągnięciu limitu 100 wysp
 • Świetlisty Jastrząb (Przebijacz Mgły) od teraz właściwie uderza cele znajdujące się w dużej odległości
 • [iOS] Naprawiono błąd, przez który niektóre awatary i pierścienie awatara miały nieprzezroczyste tła
 • Dodatkowe mniejsze poprawki grafiki, terenu i lokalizacji