Aktualizacje Albion Online

Lands Awakened

Już tu jest

Rise of Avalon Patch 13 (Balance Patch) - Ver. 1.17.410 / REV 184451 - 2 lutego 2021r.

Dodany przycisk “Użyj wszystkich”

Zużywalne przedmioty, które zazwyczaj są zbierane w dużych stosach mogą od teraz być użyte jednym kliknięciem nowego przycisku “Użyj wszystkich w interfejsie przedmiotów.

 • Stosy Sakw ze Srebrem zostaną zużyte natychmiast i zapewnią od razu pełną ilość srebra
 • Tomiska Zrozumienia i skrzynie używają zaklęcia kanałującego, a więc przedmioty są nadal zużywane indywidualnie, a kanałowanie może być przerwane w każdej chwili.
 • Następujące przedmioty mają od teraz opcję “Użyj wszystkich”:
  • Wszystkie sakwy ze Srebrem
  • Wszystkie Tomiska Zrozumienia
  • Wszystkie skrzynie z nagrodami (wyświetli się dodatkowe okno pokazujące kumulatywne łupy): Skrzynie Wyzwania Poszukiwacza Przygód, Skrzynie Kryształowej Ligi itd.

Awalońskie Zmiany

Ogólne Awalońskie Zmiany:

 • Wiele Awalońskich zaklęć o dużych obrażeniach nie może być od teraz odbite

Zmiany Mniejszych Awalońskich Mobów:

Rycerz:

 • Awalońska Tarcza odbija obrażenia zo 0.3 sekundy

Konstruktor:

 • Drony będą zmieniały cele gdy przekroczą określoną odległość od konstruktora

Łucznik:

 • Spiralny Strzał:
  • Od teraz ma większą szansę uderzenia wrogów
  • Czas odnowienia: 22s → 18s

Rdzeń Bramy:

 • Zasięg ataku zwiększony tak, aby odpowiadał zasięgowi resetu

Zmiany Awalońskich Bossów:

Konstrukt:

 • Impet (buff, którego otrzymuje konstrukt za każdy autoatak):
  • Siła +10%
 • Kolosalny Zamach od teraz nie ma martwego punkty, więc od teraz stojąc w pobliżu Konstruktu nie da się ominąć zamachu
 • Wyładowanie Energii:
  • Obrażenia od teraz opierają się na całkowitej ilości ładunków Stanu Energii Kompensatora
 • Promień:
  • Czas odnowienia podczas fazy 2: 10s → 8s
  • Obrażenia od teraz są oparte na całkowitej ilości ładunków Stanu Energii Kompensatora

Arcymag:

 • Zasięg pościgu: 35m → 30m

Wysoka Kapłanka:

 • Cień przyzywa bardziej niebezpieczne umiejętności nieco później w trakcie walki
 • Niebiańska Ofiara:
  • Czas trwania: 29s → 35s
  • Obszary od teraz pojawiają się bliżej Wysokiej Kapłanki
 • Egzorcyzm:
  • Od teraz przyzywa Splamione Cienie dla graczy znajdujących się wewnątrz obszaru Niebiańskiej Ofiary
  • Od teraz kumuluje buff Niebiańska Prawość na Wysokiej Kapłance za każdego gracza nie znajdującego się w obszarze Niebiańskiej Ofiary
  • Niebiańska Prawość zwiększa zasięg autoataku Kapłanki, zapewnia jej leczenie czasowe i może się kumulować
 • Oczyszczenie:
  • Obrażenia -25%

Kryształowy Bazyliszek:

 • Niebiańska Waga:
  • Podwojona Premia do Obrażeń (+100%)
 •  Niebiańska Rezonacja Kryształów od teraz zadaje obrażenia w promieniu 3m od każdego uderzonego wroga
 • Oczyszczenie od teraz nakłada Święte Płomienie

Rycerz-Kapitan:

 • Awalońska Bariera odbija obrażenia co 0.3s

Sir Bedivere:

 • Awaloński Bastion odbija obrażenia co 0.3s
 • Sir Bedivere opuści swój obecny cel, jeśli odejdzie on za daleko
 • Łamacz Ziemi:
  • Obrażenia podwojone (+100%)
 • Los Niegodnych:
  • Efekt obrażeń nie zostaje usunięty od razu po opuszczeniu obszaru efektu aury
 • Burza Ostrzy:
  • Pozycja pojawienia się jest mniej przewidywalna

Poprawki Awalońskich Mobów:

 • Naprawiono efekt wizualny “pierścieni” bossa Sira Bedivere
 • Naprawiono brakującą ikonę zaklęcia dla zamachu Konstrukta

 

Zmiany balansu walki

Topory

 • Rozdzierający Obrót (wszystkie Topory):
  • Maksymalne Obrażenia: 75 →  68
 • Kruk Morgany (Padlinotwórca):
  • Czas odnowienia: 16s → 18s
 • Tnąca Brzytwa (Łapy Niedźwiedzia):
  • Czas skoku: 0.83s → 0.55s
  • Zasięg skoku: 15m →  12m
  • Obrażenia natychmiastowe: 160 → 140
  • Uderzenie co najmniej jednego wrogiego gracza zmniejsza czas odnowienia umiejętności o 40%

Łuki

 • Świetlisty Jastrząb (Przebijacz Mgły):
  • Zasięg czarowania: 30m →  24m

Mroźne Kostury

 • Mroźna Gwiazda (wszystkie Mroźne Kostury):
  • Przerobiono wykrywanie ciosu: od teraz to natychmiastowa eksplozja, która nie zamraża wrogów, którzy dotkną obszaru po pierwszej teleportacji
  • Obrażenia: 85.80 →  70
  • Czas trwania ogłuszenia: 1.26s →  1s

Młoty

 • Łamacz Żelaza (wszystkie Młoty):
  • Redukcja odporności: 0.2 →  0.17
 • Łamacz Ziemi (Obuch):
  • Czas trwania ogłuszenia: 2.85s → 2.5s
 • Uścisk Nieumarłych (Obuch Grobowy):
  • Zasięg czarowania: 16m → 12m
  • Czas trwania ogłuszenia: 2.9s →  2.48s

Święte Kostury

 • Niebiańska Interwencja (Pożoga Świętości):
  • Czas trwania wzmocnienia odporności: 7s → 4s

Buzdygany

 • Usunięto umiejętność Przerwanie (wszystkie Buzdygany)
 • Dodano nową umiejętność Runa Strażnika: Tworzy na ziemi runę, która zwiększa odporności o 0.2 i otrzymywane leczenie o 25% dla do 5 sojuszników. Runa ma promień 5m i utrzymuje się 5s. Umiejętność można przerwać.
 • Unieruchamiający Ładunek (wszystkie Buzdygany):
  • Czas skoku: 0.55s → 0.44s
  • Czas stania: 0.5s → 0.4s
 • Ciężkie Uderzenie (wszystkie Buzdygany) - przeróbka umiejętności: od teraz nazywa się Zgniot Ziemi:
  • Obszar to teraz 4m okrąg przed rzucającym
  • Umiejętność od teraz wyrzuca wrogów w powietrze
  • Czas odnowienia: 15s → 10s
  • Obrażenia: 271.9 → 200
  • Czas czarowania: 1s → 0.7s
  • Opóźnienie ciosu: 0.5s → 0s
  • Czas stania: 1s → 0.4s
  • Koszt energii: 14 → 10

Kostury Natury

 • Ciernie (wszystkie Kostury Natury):
  • Dodatkowe obrażenia autoataku przeciwko graczom: 56 → 40
  • Dodatkowe obrażenia autoataku przeciwko mobom: 56 → 64
  • Od teraz nie odbija obrażeń
 • Duchowe Ziarno (Druidyczny Kostur):
  • Czas odnowienia: 25s → 20s
 • Bezwzględna Natura (Kostur Plagi):
  • Opóźnienie przed pierwszym tickiem kanałowania: 0.5 → 0s
  • Spowolnienie jest nakładane tak długo jak wrogowie znajdują się wewnątrz aury (niezależnie od ich odporności na ochronę tłumu)
  • Leczenie na sekundę: 33 → 39

Kije

 • Drżenie Duszy (Poszukiwacz Graala):
  • Usunięto opóźnienie przed efektem unieruchomienia; obszar unieruchomienia jest aktywowany od razu po uderzeniu
 • Mistyczne Kamienie (Kostur Równowagi):
  • Zwiększenie odporności: 0.10 → 0.20

Miecze

 • Rozdzierające Cięcie (wszystkie Miecze):
  • Opóźnienie ciosu: 0.6s →  0.3s
  • Czas stania: 0.8s → 0.5s
 • Mocarne Uderzenie (Pałasz):
  • Zwiększenie odporności: 0.24 → 0.18
  • Czas stania: 0.8s → 0.3s
  • Czas skoku: 0.43s → 0.33s

Zbroje

 • Tarcza Mocy (Zbroja Rozjemcy):
  • Zwiększenie Odporności: 0.32 → 0.28
 • Opłata (Zbroja Cnoty):
  • Odbite obrażenia: 50 → 46

Hełmy

 • Przerobiono Awaryjne Leczenie (Hełm Strażnika); od teraz nazywa się Tarcza Awaryjna:
  • Usunięty leczenie; zamiast tego nakłada tarczę, która pochłania 400 pkt. obrażeń bazowych i utrzymuje się 3s (efekty obrażeń czasowych są nadal usuwane po przeróbce)
  • Promień: 4m → 5m
  • Czas odnowienia: 40s → 30s
 • Tarcza Energii (Kapuza Uczonego):
  • Czas trwania: 8s → 5s
  • Dodana Energia po uderzeniu: 13.14 → 16

Buty

 • Szarża z Tarczą (Buty Rycerza):
  • Już nie nakłada tarczy o małym obszarze efektu; zamiast tego tarcza jest nakładana na rzucającego i cel (jeśli celem jest sojusznik)
  • Siła tarczy: 200 → 350
  • Szybkość uskoku: 25 m/s → 35 m/s

Peleryny

 • Otwarcie Piekła (Peleryna Demona):
  • Od teraz nie liczy się jako obrażenia czasowe, więc jego efekt nie może być usunięty przez Tarczę Awaryjną
  • Obrażenia przeciwko graczom: 60 → 50

Wierzchowce Bitewne

 • Toksyczne Kryształowe Odpady (Rydwan z Wieżą):
  • Czas odnowienia: 25s → 15s
 • Pajęcza Sieć (Goliat Pożeracz Koni):
  • Czas odnowienia: 8s → 6s
  • Koszt energii: 12 → 10
 • Wystrzał z Artylerii (Behemot):
  • Czas odnowienia: 3s → 2s
  • Opóźnienie ciosu: 2s → 1.5s

Inne zmiany

 • Kryjówki mogą być teraz ustawiane jako “Dom” gdy są posiadane przez twoją obecną gildię LUB gdy sa to Kryjówki Stopnia 3 posiadana przez obecnie sojuszniczą gildię. Dotyczy to też domów i hal gildii wewnątrz Kryjówek. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej zmiany i powody tej zmiany, sprawdź ten post: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/143364
 • Posągi zwycięzców 10. Sezonu Gildii są od teraz meblami, które można umieszczać w świecie
 • Obrażenia ataków wszystkich Pum są zmniejszone o 44%, aby bardziej odpowiadały obrażeniom podobnych mobów
 • Kruki Morgany w Losowych Lochach Grupowych Morgany Stopnia 4 od teraz mają Stopień 4 zamiast Stopnia 6
 • [MOBILNE] Zaktualizowano interfejs ustawień na urządzeniach mobilnych (zastępując menu rozwijane przesuwanymi itd.)
 • [MOBILNE] Dodano opcję przezroczystości minimapy; minimapa jest od teraz domyślnie półprzezroczysta na urządzeniach mobilnych

 

Poprawki

 • Naprawiono błąd, przez który Przybliżona wartość rynkowa wyświetlała niepoprawne wartości
 • Widok polityczny jest ponownie dostępny na Mapie Świata
 • Efekt leczenia po uderzeniu błogosławionej zorzy (Strażnicy Przysięgi) może być od teraz oczyszczony, zgodnie z zamiarem
 • Etykiety Rozdzierającej Wściekłości (Topory) od teraz wyświetlają poprawny dystans skoku - 7m
 • [MOBILNE] Naprawiono błąd, przez który klienci mobilni rozłączali się podczas długich ekranów ładowania
 • [MOBILNE] Zaklęcia, które pozwalają na celowanie w siebie lub innych od teraz mają funkcjonalność podwójnego kliku do rzucenia na siebie, nawet jeśli wybrany jest inny cel
 • Liczne dodatkowe poprawki grafiki, animacji, dźwięków, terenu i lokalizacji