Aktualizacje Albion Online

Beyond the Veil

Już tu jest

Queen Patch 7 - Ver. 1.16.393 / REV 161872 - 11 Marca 2020r.

Ten patch wprowadza drugą część ogłoszonego niedawno Testu limitu sojuszy. Pierwsza część została wprowadzona 26 lutego w Patchu 5 i polegała na implementacji Pobierania Wyssanej Energii od sojuszy posiadających więcej niż 10 terytoriów. Druga część, kara w Srebrze i Sławie dla członków tych gildii i sojuszy, już tu jest - więcej szczegółów poniżej.

Z racji, że ten patch aktualizuje Strefy z Portalami na Rubieżach nowymi wyjściami, rozkładami i strefami kolizyjnymi, gracze znajdujący się w tych strefach i strefach graniczących z nimi zostaną przeniesieni do najbliższego wyjścia po wprowadzeniu patcha. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź ten post: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/125486-Patch-7-Player-Migration-Outland-Portal-Zones/

Kara w Srebrze i Sławie

 • Wszyscy gracze będący członkami sojuszu otrzymają obniżoną ilość Srebra i Sławy, jeśli ich sojusz posiada 10 lub więcej terytoriów (wyłączając Zamki i Posterunki Zamkowe)
 • Tyczy się to także graczy będących członkami gildii bez sojuszu, jeśli ich gildia posiada 10 lub więcej terytoriów
 • Kara dotyczy całej Sławy otrzymanej ze zbieractwa i PvE i całego Srebra z upuszczonego przez moby i powalonych graczy
 • Kara wynosi 1% przy 10 posiadanych terytoriach i rośnie o 1% z każdym kolejnym
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zmian, a także dokładne wartości, sprawdź ten post: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/124568

Łupy Czarnego Rynku w Skrzyniach Losowych Lochów (Solowych, Grupowych i Elitarnych)

W oparciu o opinie społeczności wprowadziliśmy następujące zmiany w łupach w skrzyniach losowych lochów:

 • Skrzynie T6 zostały przywrócone do statusu, jaki miały w chwili premiery Queen z racji popularności wśród naszych graczy.
 • Wykorzystaliśmy balans skrzyń T6 jako wzór do balansowania skrzyń T7 i T8 jako lepsze wersje skrzyń T6.
 • Skrzynie T7 od teraz nie zawierają łupów T4 i mają wyższą szansą wypadnięcia łupów T7 i T8 niż skrzynie T6
 • Skrzynie T8 od teraz nie zawierają łupów T4 i T5 i mają wyższą szansą wypadnięcia łupów T7 i T8 niż skrzynie T6

Mamy nadzieję, że te zmiany znacznie ulepszą doświadczenie z łupów w grze.

Aktualizacja Stref z Portalami na Rubieżach

 • Dodaliśmy kaplice w obszarze bezpośrednio przy portalach na Rubieżach
 • Dodaliśmy kaplice w pobliżu każdego wyjścia ze stref z Portalami
 • Zwiększyliśmy ilość wyjść ze stref z Portalami - każda ma od teraz 4 wyjścia
 • Te kaplicy zapewniają niewidzialność przy spełnieniu tych warunków:
  • Gracz jest niewidzialny przez 2 minuty
  • Gracz jest wyciszony i nie może atakować przez 2 minuty i 30 sekund
  • Użycie kaplicy resetuje czasomierz dowolnej aktywnej bańki ochronnej
  • Opuszczenie strefy powoduje natychmiastowe anulowanie niewidzialności i wyciszenia
  • Kaplica ma 10 minut czasu odnowienia, zanim będzie znowu aktywna, niezależnie od tego, czy był używane inne kaplice niewidzialności
  • Te kaplice nie mogą być używane przez graczy o statusie Przestępcy

Aby dowiedzieć się więcej na temat tej zmiany i stojących na nią intencji, zobacz ten post na forum: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/125487

Poprawki

 • Naprawiliśmy błąd, przez który niepoprawna/wprowadzająca w błąd wiadomość w grze była wysyłana do graczy po aktywacji ręcznego odzyskiwania przedmiotów z Kryjówki
 • Dodalismy schody w Kryjówkach Stopnia 3 między wejściem a poziomami
 • Dodatkowe mniejsze poprawki grafiki, terenu, animacji, interfejsów, dźwięków i lokalizacji