Aktualizacje Albion Online

Lands Awakened

Już tu jest

Queen Patch 5 - Ver. 1.16.393 / REV 160869 - 26 lutego 2020r.

Ten patch wprowadza pierwszą część testu limitu sojuszy, który został niedawno ogłoszony przez naszego Dyrektora Gry. Pierwsza część składa się z mechaniki pobierania Wyssanej Energii od sojuszy, których włości przekraczają 10 terytoriów. Druga, kara w Srebrze / Sławie, zostanie wprowadzona w Queen Patch 6, zaplanowanym na 4 marca.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego testu (w tym nadchodzącej kary w Srebrze / Sławie) i poznać dokładne wartości, przeczytaj to oświadczenie naszego Dyrektora Gry: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/124568

Pobieranie Wyssanej Energii

 • Ten debuff zapewnia obniżoną ilość Wyssanej Energii wszystkim sojuszom i pojedynczym gildiom, które posiadają dziesięć lub więcej terytoriów, a każde terytorium ponad dziesięć obniża otrzymywaną energię o 5%.
 • Debuff jest oparty tylko na terytoriach i nie wlicza Zamków i Posterunków Zamkowych.

Zmiany w Inteligentnej Kolejce do Klastrów

 • Minimalna moc przedmiotów: 800 → 700
 • To zmniejsza nacisk kolejki na sprzęt o wysokiej mocy przedmiotów

Zmiany w Debuffie Zergów

 • Progi ilości graczy dla Debuffu Zergów (“Zamęt”) zostały dostosowane tak, aby rosły szybciej wraz z wzrostem rozmiaru armii
 • Naprawiliśmy także problem, przez który etykieta niepoprawnie wyświetlała te same wartości dla redukcji obrony i ataku, zamiast różnych wartości widocznych poniżej
 • Oto nowe i stare wartości:

Nowy próg ilości graczy

Stary próg ilości graczy

Atak / Obrona przeciwko graczom

26 25 -1%
27 30 -2%
28 35 -3%
29 40 -4%
30 45 -5%
31 50 -6%
32 55 -7%
33 60 -8%
35 65 -9%
36 70 -10%
38 75 -11%
40 80 -12%
42 85 -13%
44 90 -14%
46 95 -15%
48 100 -16%
51 105 -17%
53 110 -18%
55 115 -19%
58 120 -20%
61 125 -21%
64 130 -22%
67 135 -23%
71 140 -24%
75 145 -25%
79 150 -26%
84 155 -27%
89 160 -28%
95 165 -29%
101 170 -30%
106 175 -31%
110 180 -32%
115 185 -33%
120 190 -34%
127 195 -35%
132 200 -36%
139 205 -37%
146 210 -38%
153 215 -39%
158 220 -40%
163 225 -41%
169 230 -42%
174 235 -43%
181 240 -44%
187 245 -45%
194 250 -46%
201 255 -47%
210 - -48%
217 - -49%
226 - -50%
235 - -51%
245 - -52%
255 - -53%

Zmiany w czasach odnowienia gildii i sojuszy

 • Wprowadziliśmy 3-dniowy czas odnowienia dla ponownego dołączenia do opuszczonej uprzednio gildii. Ma to na celu zapobiec krótkoterminowym zmianom gildii i i sojuszu, celem zanegowania efektów Zamętu podczas bitew.
 • Zwiększono czas odnowienia dla dołączenia do nowej gildii z 2 do 3 dni, aby zapobiec omijania systemu.
 • Wprowadzono 3-dniowy czas odnowienia dla ponownego dołączenia do tego samego sojuszu, z tego samego powodu, co powyżej. Ten okres działa równolegle do obecnego 7-dniowego czasu odnowienia dołączenia do nowego sojuszu.

Szybka podróż do domu

 • Aby pomóc graczom w bardziej wydajnym przenoszeniu się między Rubieżami i Kontynentem Królewskim bez zwiększania projekcji mocy, gracze mogą od teraz szybko podróżować do ustawionego punktu “domowego”, jeśli nie mają na sobie sprzętu i przedmiotów. Ma to na celu dalszą optymalizację efektu statusu “resetuj dom” wprowadzonego w Queen Patch 3 i spełnia ten sam cel bez konieczności używania /suicide.
 • Oznacza to, że od teraz gracze mogą “szybko podróżować na golasa” z Kryjówki prosto do Miasta Królewskiego lub na Wyspę
 • Ponadto, przedmioty niepodlegające wymianie handlowej nie liczą się do kosztów szybkiej podróży

Odzyskiwanie przedmiotów z Kryjówek

 • Gracze mogą od teraz odzyskiwać przedmioty z Kryjówek, do których nie mają już dostępu poprzez kliknięcie tablicy Kryjówki. Proces trwa 30 dni i kosztuje w srebrze.

Zmiany dot. surowców

 • Małe źródła surowców Stopnia 7 i 8 od teraz pojawiają się z pełnymi ładunkami (Stopień 7: 3 ładunki, Stopień 8: 2 ładunki)
 • Czas odnawiania małego źródła Stopnia 7 został potrojony (26100 sekund do 78300 sekund)
 • Czas odnawiania małego źródła Stopnia 8 został podwojony (68300 sekund do 126600 sekund)
 • Zwłoki stworzeń z surowcami i do skórowania znikają po 600 sekundach zamiast 86400 sekund

Zmiany w łupach z Losowych Lochów

 • Średnia ilość przedmiotów Czarnego Rynku wypadających ze skrzyni powinna być taka sama dla wszystkich stopni, ale skrzynie wyższego stopnia powinny mieć zwiększoną szansę na ich zdobycie
 • Ta zmiana zmniejszy szansę upuszczania przedmiotów wysokiego stopnia, dzięki czemu ogólna wartość skrzyni nie ulegnie zmianie
 • Ponadto, listy łupów zostały zaktualizowane tak, aby odwzorowywały zmiany w artefaktach i ich obniżoną wartość przedmiotu
 • Efekt ten ma zastosowanie też w przypadku łupów z mobów

Pozostałe zmiany

 • Znacznie zmniejszone czasy transmutacji, przy czym największe redukcje mają miejsce dla sprzętu wyższego stopnia i poziomu zaklęcia
 • Zmniejszono bazową wartość przedmiotu dla Run, Dusz i Relikwii o 75%, aby odwzorować zmniejszenie mocy przedmiotów
 • Zmieniono wartość Pieczęci Królewskiej tak, aby odpowiadała Artefaktowi Stopnia 1 zgodnie z zamiarem - zmienia to koszty naprawy, nie naruszając mocy przedmiotu

Poprawki

 • Naprawiono błąd, przez który czasomierze obozów oblężniczych przez przypadek resetowały się do 14:00 UTC - od teraz będą wszystkie wskazywały 18:00 UTC lub 03:00 UTC, zgodnie z zamiarem
 • Farming: Naprawiono błąd, przez który ostrzeżenie “możesz utracić swoje postępy” wyświetlało się niezależnie, czy graczowi groziła utrata postępów czy nie
 • Naprawiono błąd, przez który pierwsza litera imienia graczy była przestawiona przy użyciu dużego wzoru imienia gracza
 • Usunięto błędnie umieszczony Obóz Oblężniczy w  Rivercopse Crossing - przedmioty w skrzyni będą po usunięciu dostępne w Lymhurst
 • Naprawiono błąd, przez który niektóre statyczne lochy w otwartym świecie były traktowane jako przejścia podziemne, przez co można było w nich korzystać z wierzchowców
 • Naprawiono błąd, przez który interfejs Krzyształowej Ligi wyświetlał zbyt wysoki poziom skrzyni dla meczu, do którego wkroczono z terytorium
 • Naprawiono błąd, przez który nie można było uzupełnić jedzenia w Kryjówce z ekwipunku
 • Dodatkowe pomniejsze poprawki grafiki, terenu, animacji, interfejsów, dźwięków i lokalizacji