Aktualizacje Albion Online

Lands Awakened

Już tu jest

Hotfix 14.1
Hotfix 14.2
Hotfix 14.3

Queen Patch 14 - Ver. 1.16.396 / REV 168823 - 22 czerwca 2020r.

Zmiany w inteligentnej kolejce do klastra

 • Gracze usunięci ze strefy przez kolejkę do klastra teraz otrzymują specjalny status ochrony przed usunięciem z kolejki: tak długo jak pozostaną oni w pobliżu wejścia i nie będą dokonywać żadnych czynności, pozostaną oni niewidzialni i nietykalni, ale także wyciszeni i bez możliwości atakowania innych graczy przez do 150 sekund. Pozwoli im to na pozostanie w kolejce do powrotu do strefy przez co najmniej jeden cykl kolejki.
 • Jeśli gracz odejdzie od wejścia lub minie okres 150 sekund, ochrona przed usunięciem z kolejki zostanie usunięta, a gracz otrzyma zwykłą bańkę ochronną i pozostanie wyciszony przez kolejne 3 sekundy.
 • Gracze, którzy wkroczą do przeludnionej strefy przez kolejkę, a potem opuszczą ją przez wyjście w przeciągu 60 sekund otrzymają debuff wczesnego wyjścia. Ten debuff uniemożliwia im ponowne wejście do kolejki do tej samej strefy przez 10 minut. Debuff wczesnego wyjścia ma zastosowanie tylko do graczy, którzy weszli do strefy przez kolejkę, nie graczy, którzy po prostu do niej weszli.
 • Długość cyklu kolejki do klastra (czasu potrzebnego do wpuszczenia lub wyrzucenia kolejnych graczy) została zwiększona z 90 sekund na 120 sekund.

Te zmiany mają na celu zapobiegać strategii używanej przez duże grupy do zdobycia kontroli nad strefami poprzez ponowne dołączanie przez kolejkę i natychmiastowe opuszczanie strefy. Aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć dyskusję na temat tych zmian, sprawdź ten post na forum: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/131458

Ulepszenia i poprawki na platformach mobilnych

 • Dodano przyklejanie przedmiotów w czacie poprzez przeciągnięcie i upuszczenie w oknie czatu, na przycisku czatu lub w oknie pisania czatu
 • Naprawiono błąd, przez który menu kontekstowe przeciągania mapy mogło być używane tylko jeśli gracz nie robił nic innego np. chodzenie w tym samym czasie
 • Naprawiono błąd, przez który etykiety zaklęć w oknie przedmiotów nie wyświetlały się dla wybranych zaklęć

Zmiany balansu walki

Choroba uzdrowieniowa (2 źródła uzdrowienia)

 • Kara za otrzymywanie leczenia z dwóch źródeł została zwiększona:
  • Redukcja otrzymywanego leczenia: 30% → 35.3%

Poprawki

 • Naprawiono błąd, przez który można było zablokować niektóre wejścia do Kryjówek meblami
 • Naprawiono błąd, przez który pierwsze 1-2 rzędy łupów nie wyświetlały się po zamknięciu i ponownym otwarciu interfejsu łupów
 • Buff niewidzialności z Kaplic Portalowych od teraz czyni graczy odpornymi na wymuszone efekty ruchu
 • Wymagania transmutacji przedmiotów dla Niepospolitych Bal Jesionu i Niepospolitych Bal Topoli
 • Zmiany dot. Solowych Losowych Lochów w niebieskich i żółtych strefach wprowadzone w Patchu 13 od teraz mają także zastosowanie do lochów odnalezionych za pomocą Map Lochów, zgodnie z zamiarem
 • Umiejętność “Odpłata” na Zbroi Męstwa (Awalońskiej Zbroi Płytowej) od teraz nie zużywa dodatkowej energii podczas kanałowania
 • Odbijający Obrót (Włócznie) nie może być oczyszczone, zgodnie z zamiarem
 • Dodatkowe mniejsze poprawki lokalizacji, interfejsów, dźwięków, animacji i terenu