Aktualizacje Albion Online

Rise of Avalon

Już tu jest

Hotfix 13.1

Queen Patch 13 - Ver. 1.16.396 / REV 167506 (Windows: REV 167575) - 4 czerwca 2020r.

Zmiany i poprawki dot. Areny

 • Dostosowano nagrody Areny:
  • Premia do Sławy od wygranej: 20 000 → 40 000
  • Uzdrowiciele otrzymują dodatkowe 10 000 Sławy od zwycięstwa dzięki dodatkowemu Tomisku Zrozumienia
  • Zwycięstwo na Arenie od teraz zapewnia 1000 punktów Wyzwania Poszukiwacza Przygód
 • Ulepszony interfejs zapisu na Arenę:
  • Od teraz wyświetla dzienną premię i odrębne nagrody na uzdrowicieli
  • Pokazuje czas pozostały do możliwości zdobycia nowych nagród
  • Stylistyka została ujednolicona z interfejsem zapisu do Kryształowej Ligi
  • Jaśniejsze, skrócone opisy
 • Ulepszono wygląd i sformułowania w oknie “Mecz gotowy”
 • Naprawiono błąd, przez który rejestracja na Arenie czasem anulowała się przed zakończeniem obecnego odliczania
 • Naprawiono błąd, przez który interfejs Areny nie wyświetlał więcej niż jednego z graczy w kolejce

Zwiększona dostępność Solowych Losowych Lochów w Niebieskich i Żółtych strefach

Gdy gracz wkroczy do Solowego Losowego Lochu w niebieskiej lub żółtej strefie, a żaden gracz nie skorzysta z portalu przez określony czas, wejście do portalu zniknie, gdy w środku będzie nadal znajdował się gracz. Gracze znajdujący się w lochu mogą w nim pozostać i skorzystać z wyjścia lub umiejętności przycisku A, lecz żadni nowi gracze nie będą mogli do niego wkroczyć.

Gdy dany portal zostanie usunięty, w innym miejscu w świecie pojawi się nowy portal. To zwiększy ogólną liczbę “świeżych” lochów w tych strefach, pozostawiając możliwość wspólnego przechodzenia solowych lochów przez graczy i wkraczania przez nich do lochów w sensownym przedziale czasowym.

Zmiany w inteligentnej kolejce do klastra

Gracze czekający w inteligentnej kolejce do klastra od teraz liczą się do całkowitej liczby modyfikatora Zamętu w klastrze, w kolejce do którego czekają. Na przykład:

 • Sojusz X ma 100 graczy w Klastrze A
 • Sojusz X ma także 80 graczy w Klastrze B, z których 50 czeka w inteligentnej kolejce na wejście do Klastra A
 • Wszyscy gracze Sojuszu X w Klastrze A otrzymają debuff od Zamętu oparty na liczbie 150 graczy (100 w klastrze + 50 w kolejce)
 • Wszyscy gracze Sojuszu X w Klastrze B otrzymają debuff od Zamętu oparty na liczbie 80 graczy w klastrze

Dostosowanie siły Zamętu

Ponadto efekty Zamętu, tzw. debuffu zergów od teraz nie rosną tak mocno przy wzroście liczby graczy. Nowy progi znajdują się poniżej. Przypominamy, że debuff wpływa na następujące 3 atrybuty:

 • Premia do obrażeń przeciwko graczom
 • Czas trwania kontroli tłumu przeciwko graczom
 • Otrzymywane leczenie

Siła debuffu

Próg liczby graczy (nowy) 

Próg liczby graczy (stary)

-1% 26 26
-2% - -
-3% 27 27
-4% 28 -
-5% 29 28
-6% 30 -
-7% 31 29
-8% 32 30
-9% 33 31
-10% 34 32
-11% 35 32
-12% 37 33
-13% 38 34
-14% 40 35
-15% 41 36
-16% 43 37
-17% 45 38
-18% 46 39
-19% 49 41
-20% 51 42
-21% 53 43
-22% 56 45
-23% 59 46
-24% 62 48
-25% 66 50
-26% 69 52
-27% 73 54
-28% 78 56
-29% 83 58
-30% 89 60
-31% 96 63
-32% 104 66
-33% 113 69
-34% 124 73
-35% 136 77
-36% 151 81
-37% 156 85
-38% 160 91
-39% 166 96
-40% 171 103
-41% 177 111
-42% 183 119
-43% 190 129
-44% 196 141
-45% 203 152
-46% 211 156
-47% 219 160
-48% 227 165
-49% 236 170
-50% 246 175
-51% 255 180
-52% 266 186
-53% 278 191
-54% 290 198
-55% 302 204
-56% 316 211
-57% 331 218
-58% 347 226
-59% 363 234
-60% 382 243
-61% 401 252

Ulepszenia

 • Gdy ulepszenie budynku wymaga odblokowania gałęzi na Tablicy Przeznaczenia, wiadomość o błędzie od teraz wyświetla gąłąź, którą należy odblokować
 • Białe Dziki Straszne zostały umyte i od teraz mają jaśniejszy kolor

Poprawki

 • Naprawiono błędy terenu w Bleachskull Steppe i Meltwater Channel (UWAGA: gracze znajdujący się w tych strefach w momencie wprowadzenia patch’a zostaną przeniesieni do najbliższego wyjścia)
 • Naprawiono błąd, przez który zwrot surowców nie wyświetlał się dla niektórych języków
 • Naprawiono błąd, przez który odzyskiwanie przedmiotów z Kryjówek było niedostępne dla przedmiotów utraconych z powodu braku pożywienia w trakcie czasu dezaktywacji
 • W miastach są wywieszone sztandary właściwego zwycięzcy Sezonu 8
 • Etykiety następujących zaklęć zostały zmienione dla zgodności lub poprawione:
  • Nieustraszony Cios, Szarża (Claymore)
  • Bezduszny Potok (Para Galatynów)
  • Wirujące Ostrza (Podwójne Miecze)
  • Głęboki Skok (Jednoręczny Buzdygan)
 • Dodatkowe mniejsze poprawki lokalizacji, interfejsów, dźwięków, animacji i terenu

ZNANY PROBLEM: Zaktualizowana Skórka Białego Dzika Strasznego nie została jeszcze zaimplementowana na Mac OS / Linux / platformy mobilne. Zostanie to zmienione w nadchodzącym patch'u.