Aktualizacje Albion Online

Lands Awakened

Już tu jest

Hotfix 11.1
Hotfix 11.2
Hotfix 11.3

Queen Patch 11 (Season 9 Patch) - Ver. 1.16.396 / REV 165550 - 5 Maja 2020r.

Usprawnienia dla urządzeń mobilnych

Patch 11 wprowadza pierwszą wersję zupełnie nowego sposobu gry w Albion Online na urządzeniach mobilnych. Do nowych elementów, za pomocą których chcemy ułatwić kontrolę mobilną należą: wirtualny joystick, zaktualizowany układ HUD, nowe skalowanie na menu, kamera z zoomem interfejsu i usprawnienia gestów, w tym długiego przyciśnięcia i zachowania przy przewijaniu.

Podsumowanie zmian

Oto podsumowanie nowości (wszystkie zmiany dotyczą zarówno platform Android i iOS chyba, że zaznaczono inaczej):

 • Witrualny kontroler:
  • Wirtualny joystick do poruszania się, który przytwierdza się do miejsca pierwszego wciśnięcia
  • Automatyczne celowanie dla ataków i zaklęć:
   • Pojedyńcze wciśnięcie powoduje celowanie w najbliższego wroga, w obecnym kierunku patrzenia postaci
   • Dłuższe przyciśnięcie stara się w miarę możliwości celować w samego siebie
  • Ręczne celowanie zaklęć naziemnych i skillshotów za pomocą przesuwania odpowiadających im przycisków. Elementy:
   • Rzucenie zaklęcia po puszczeniu
   • Anulowanie poprzez puszczenie w obszarze oznaczonym literą (X)
  • Interakcje kontekstowe ze światem gry dla rozmów, wchodzenia/wychodzenia, zbieractwo, łowienia ryb i zbierania przedmiotów
 • Zaktualizowany układ HUD:
  • Rozkład minimapy w prawym górnym rogu:
   • Zmieniono rozmiar i wygląd etykiety klastra
    • Ilość graczy w strefie została przeniesiona do nowego rzędu etykiety
    • Wskaźnik koloru strefy został przeniesiony na środek etykiety
    • Etykietę można nacisnąć, by otworzyć mapę klastra, nacisnąć na dłużej, by ją zamknąć
   • Ikona gracza na minimapie jest od teraz większa
   • Menu kontekstowe kontrolowane poprzez przeciąganie dla zoomowania i pingowania
   • Minimapa może być ukryta poprzez wciśnięcie i przytrzymanie
   • Usunięto papierowy efekt minimapy, dodano zwykły cień
  • Kompaktowy sposób wyświetlania Drużyny i Zadań pozwala na przełączanie pomiędzy drużyną i misjami po lewej stronie HUDu:
   • Pozwala na różne sposoby wyświetlania, w zależności, czy gracz jest w drużynie, czy ma aktywne zadanie
   • Personalizacja umieszczenia wyświetlacza drużyny może zostać cofnięte do domyślnego miejsca
   • Przycisk dodania członka drużyny od teraz otwiera listę znajomych
  • Kompaktowe kolejki: Kolejki od teraz mogą zostać zmniejszone, celem zaoszczędzenia miejsca; można je ustawić po lewej stronie HUDu
   • Wciśnięcie strzałki lub przytrzymanie przycisku kolejki rozszerza/zwęża ją
  • Nowy, kompaktowy traker Tablicy Przeznaczenia z większymi elementami i ustawieniami osiągnięć
  • Przycisk ekwipunku od teraz wyświetla obecny udźwig jako kolorowe kółko wewnątrz przycisku; usunięto procentowe wyświetlanie udźwigu
  • Większe elementy HUD gracza
  • Nowe grafiki ikon i przycisków
 • Dodano nowy efekt poświaty i strzałkę celowania w obecnie wybrane cele
 • Domyślny poziom zoomu w grze zwiększony do 40%
 • Dodano nowe ekrany samouczka dla schematów kontroli za pomocą joysticka
 • Nowa strona ustawień do ustawiania schematów kontroli i ich opcji:
  • Możliwość zmiany pomiędzy kontrolą za pomocą joysticka i dotyku/ myszy
  • Dodano opcję “kliknij, aby się przemieszczać” dla kontroli joysticka, co pozwala na poruszanie się dotykiem, nawet przy włączonym joysticku
  • Opcja akcji dynamicznych dla wyłączania interakcji kontekstowych
  • Opcja celowania zaklęć za pomocą przesuwania
 • Sterowanie dotykiem:
  • Nowe układy dla przycisków sterowania dotykiem pasujące do HUD
  • Dodano proste celowanie za pomocą przeciągania
   • Przeciągnij zaklęcie, aby wycelować
   • Puść, aby je rzucić
   • Cofnij przeciągnięcie, aby anulować
 • Dodatkowe skalowanie dla prawie wszystkich okien interfejsu, w oparciu o rozmiar urządzenia
 • Nowa opcja zoomu dla interfejsów, z odpowiadającymi przyciskami zoomu przy przyciskach zamknięcia okien interfejsu:
  • Zoom za pomocą przybliżania palców i stopnie zoomu
  • Podwójne kliknięcie dla otwarcia, zamknięcia
 • Ulepszone przewijanie list, wyposażanie ekwipunku i zbieranie przedmiotów:
  • Przewijanie ekwipunku i wyposażanie przedmiotów może być dokonane w wygodniejszy sposób - poprzez przesunięcie i podwójne kliknięcie
 • Gest długiego przyciśnięcia:
  • Przytrzymywanie niektórych przycisków powoduje różne interakcje

Aby zobaczyć pełne objaśnienie tych elementów, sprawdź ten post na forum: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/128104

Banki na Rubieżach

Banki osobiste na Rubieżach, zwane Bankami na Rubieżach, są dostępne do odblokowania w różnych lokalizacjach. Oto, jak działają:

 • Każdy dowolny Bank na Rubieżach w danej lokalizacji może być odblokowany za jednorazową opłatę w Srebrze
 • Gdy dany bank zostanie odblokowany, może być używany na zawsze
 • Można odblokować dowolną ilość lokalizacji, płacąc w Srebrze za każdą z nich
 • Banki przechowują przedmioty lokalnie i nie przenoszą ich pomiędzy lokalizacjami
 • Uwaga: te banki znajdują się w strefach z dozwolonym PvP i strażnicy nie będą interweniowali w przypadku ataku ze strony innych graczy

UWAGA: jako, że dodanie Banków wymusza zmiany terenu, gracze znajdujący się w strefach dotkniętych zmianami zostaną przeniesieni do najbliższego wyjścia po wprowadzeniu Patch’a. Aby zobaczyć listę wszystkich stref, które zostaną dotknięte tymi zmianami, a także stref Górskich dotkniętych zmianami (patrz “Ulepszenia widoczności terenu” poniżej), sprawdź ten post na forum: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/128323

Zmiany w Sezonie 9: Przechowywanie Punktów Sezonowych i Wyssanej Energii w terytoriach

Punkty Sezonowe i Wyssana Energia zebrane z terytoriów z farmami i surowcami zostały podzielona na dwie częśći, w stosunku opartym na bliskości strefy do środka Rubieży. Działa to następująco:

 • Jedna część jest przechowywana lokalnie w terytorium
 • Raz dziennie, druga część jest bezpośrednio przenoszona do gildii, która obecnie posiada dane terytorium
 • Zakumulowane punkty i energia są wypłacane w określonym czasie posiadającej gildii w następujący sposób:
  • Całość zakumulowanych punktów i energii zostaje wypłacona bezpośrednio w trzech konkretnych dniach dowolnej gildii, która w tych dniach posiada to terytorium
  • Te daty odpowiadają dwóm dniom resetu i dniu, w którym kończy się punktacja terytoriów
  • Dla Sezonu 9, te daty to: 13 czerwca, 11 lipca i 8 sierpnia
 • Ponadto, jeśli terytorium zostanie podbite, nowy właściciel natychmiast przejmuje 20% wszelkiej zebranej energii, a kolejne 20% zostaje zniszczone
 • Oddanie terytorium, na przykład sojusznikowi, także powoduje zniszczenie 20% zebranych punktów i energii
 • Konkretna procentowa ilość przechowywanych Punktów Sezonowych i Wyssanej Energii zależy od bliskości danej strefy do środka Rubieży - aby zobaczyć odpowiednie wartości, sprawdź ten post na forum: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/123127

Zmiana w Sezonie 9: Punkty Sezonowe z Doświadczonych i Światowych Bossów

Doświadczeni Bossowie (których można znaleźć w nieruchomych lochach w otwartym świecie) i Światowi Bossowie na Rubieżach od teraz zapewniają Punkty Sezonowe. Ci bossowie zapewniają następującą ilość bazowych Punktów Sezonowych po pokonaniu:

 •  Tier 5: Doświadczony Boss - 3 punkty
 •  Tier 6: Doświadczony Boss - 4 punkty
 •  Tier 7: Doświadczony Boss - 4 punkty / Światowy Boss - 40 punktów
 •  Tier 8: Doświadczony Boss - 5 punktów / Światowy Boss - 50 punktów
 • Im bliżej do środka Rubieży się znajdziesz, tym więcej Punktów Sezonowych zdobędziesz - maksymalnie możesz otrzymać 6x ilość bazową.

Zmiana w Sezonie 9: Zmiany w Kryształowej Lidze

 • Mecze Kryształowej Ligi Stopnia 1 od teraz nie mają zasad full-loot. Gdy gracz zostanie zabity w meczu Stopnia 1, odrodzi się z nienaruszonym sprzętem, tak jak w przypadku Areny. Poziomy 2-9 nadal utrzymują zasady full-loot.
 • Talony Stopnia 1-3 można od teraz zakupić bezpośrednio u Manipulatorki Energii w następujących cenach:
  • Talon Stopnia 1: 100,000 szt. Srebra
  • Talon Stopnia 2: 200,000 szt. Srebra
  • Talon Stopnia 3: 400,000 szt. Srebra
 • Maksymalne nagrody za każdy poziom zostały odpowiednio dostosowane:
  • Poziom 1: 200,000 szt. Srebra / 1 Punkt Sezonowy
  • Poziom 2: 400,000 szt. Srebra / 5 Punktów Sezonowych
  • Poziom 3: 800,000 szt. Srebra / 25 Punktów Sezonowych
  • Poziom 4: 1,000,000 szt. Srebra / 75 Punktów Sezonowych
  • Poziom 5: 1,300,000 szt. Srebra / 200 Punktów Sezonowych
  • Poziom 6: 1,750,000 szt. Srebra / 500 Punktów Sezonowych
  • Poziom 7: 2,500,000 szt. Srebra / 1000 Punktów Sezonowych
  • Poziom 8: 3,500,000 szt. Srebra / 2500 Punktów Sezonowych
  • Poziom 9: 5,000,000 szt. Srebra / 5000 Punktów Sezonowych
  • Poziom 3 poza Sezonem: 1,100,000 szt. Srebra
 • Mecze Stopnia 4 i wyżej od teraz będą toczone znacznie częściej
 • Limity Mocy Przedmiotów dla Stopnia 1 i 2 zostały obniżone
 • Przerwa między meczami Stopnia 4,5,6 i 7 została zmniejszona z 60 minut do 30 minut
 • Umożliwiono mecze próbne na mapie Kryształowego Wymiaru: /cm (playername) crystal

Pełna lista szczegółów jest dostępna w tym poście na forum: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/127932

Zmiana w Sezonie 9: Dostosowanie kar dla Sojuszy

Następujące zmiany dotkną gildii i sojuszy, które posiadają 10 lub więcej terytoriów (pierwszy przypadek) i 20 lub więcej (drugi przypadek).

Pobranie Wyssanej Energii:

Kara zaczyna się przy posiadaniu 10 terytoriów, ale od teraz zwiększa się co 3%:

 • 10 Terytoriów - 3% mniej Wyssanej Energii
 • 11 Terytoriów - 6% mniej Wyssanej Energii
 • 12 Terytoriów - 9% mniej Wyssanej Energii itd.

Kara w Sławie i Srebrze:

Ta kara od teraz zaczyna się przy 20 terytoriach i zwiększa się o 1% od każdego kolejnego terytorium:

 • 20 terytoriów - 1% redukcji Srebra i Sławy zdobywanych za PvE w otwartym świecie i inne aktywności
 • 21 terytoriów - 2% kary
 • 22 terytoriów - 3% kary itd.

Zmiana w Sezonie 9: Zwiększone progi punktów rankingowych

Ta zmiana ma na celu odwzorowanie większą pulę Punktów Sezonowych dostępnych do zdobycia w tym sezonie:

 • Kryształowa: 180 000 → 240 000
 • Gold = 60 000 → 75 000
 • Silver = 15 000 → 20 000
 • Bronze = 3 500 → 5 000

Zwiększona Sława, Srebro i czas odnowienia dla wrogów wysokiego stopnia

 • Nagrody za zabicie Doświadczonych i Elitarnych wrogów zostały zwiększone w następujących lokalizacjach:
  • Lokalizacje Bossów Światowych
  • Statyczne lochy (lochy, które wyświetlają się jako statyczne punkty na mapie)
 • Zwiększone zostają następujące nagrody:
  • Otrzymana Sława: +30%
  • Ogólne Srebro i łupy związane ze Srebrem: +30%
 • Ogólne okno, w trakcie którego dany doświadczony mob może zostać odrodzony  zostało zwiększone:
  • Dawniej: 15-20 minut
  • Teraz 15-30 minut
  • W rezultacie średni czas odradzania wzrósł z 20 minut do 22,5 minuty

Ulepszenia Mapy Świata i minimapy

 • Przerobiono i ulepszono ogólne elementy wizualne mapy świata
 • Widok polityczny mapy świata: Wyświetlanie sojuszu od teraz pokazuje także strefy posiadane przez gildie nienależące do sojuszu
 • Dodano widok “Czasu aktywności” do opcji wyświetlania, co pozwala graczom na wyświetlanie wszystkich stron o danym czasie aktywności
 • Inteligentna kolejka do klastrów: wyświetlanie minimapy dla graczy czekających do przeludnionej strefy zostało przerobione tak,aby odróżniało się od wskaźników zergóe
 • Dostosowano kolory dróg na minimapie na stepach tak, aby były bardziej widoczne

Ulepszenia interfejsu: Zaktualizowany system poczty

Interfejs poczty został zaktualizowany do obecnego stylu interfejsu. Ponadto, wprowadzone zostały następujące ulepszenia:

 • Osobista skrzynka odbiorcza może teraz być filtrowana według kilku kategorii dla łatwiejszego zarządzania wiadomościami
 • Osobiste skrzynki i skrzynki gildii od teraz posiadają paginację, co pozwala graczom na odczytanie więcej niż ostatnich 50 wiadomości
 • Listy z rynku od teraz posiadają odliczanie, po którym są automatycznie usuwane
 • Wiadomości mogą być ustawione jako nieodczytane, co jest szczególnie przydatne dla gildii, w których wielu graczy wysyła wiadomości

Ulepszenia interfejsu: Zaktualizowany interfejs budowania

Interfej budowania został zaktualizowany do obecnego stylu interfejsu. Ponadto, zostały wprowadzone następujące ulepszenia:

 • Budynki gospodarcze, farmerskie i wojskowe od teraz pokazują jakie przedmioty mogą być w nich wytworzone/wyhodowane
 • Budynki od teraz są widoczne na mapie klastra za pomocą tej samej ikony, która jest używana w interfejsie budowania i znajdują się na modelu budynku

Ulepszenia interfejsu: Wyświetlanie udźwigu

Wyświetlanie udźwigu zostało ulepszone i uproszczone:

 • Maksymalny udźwig od teraz odnosi się do 100% możliwego udźwigu gracza ( dawniej odnosił się do 200%, co było mylące)
 • Premie do udźwigu wyświetlane w szczegółach przedmiotów od teraz są podzielone na pół z powodu tej zmiany
 • Z perspektywy rozgrywki nic się nie zmieniło - zmienił się jedynie sposób wyświetlania
 • Ponadto, wyświetlanie statusu udźwigu w szczegółach postaci od teraz pokazuje w jaśniejszy sposób moment, w którym wpłynie on na szybkość ruchu

Ulepszenia interfejsu: Kolejność wyświetlania aktywnych zaklęć zbroi

Trzy aktywne zaklęcia dla zwykłych zbroi T4+ (niebędących strojami) od teraz wyświetlają się w następującej kolejności od lewej do prawej, na przykładzie Zbroi Żołnierza:

 • Pierwsze: Zaklęcie, które jest wspólne dla wszystkich zbroi w tym samym miejscu w ekwipunku
 • Drugie: Zaklęcie, które jest wspólne dla wszystkich zbroi w tym samym miejscu w ekwipunku i kategorii
 • Trzecie: Zaklęcie, które jest unikalne tylko dla danej zbroi (w tym przypadku “Furia” dla Zbroi Żołnierza)
 • Ta zmiana powinna uczynić jaśniejszym, które zaklęcia ulegną zmianom (a które nie) przy zmianie typu zbroi

Dodatkowe ulepszenia interfejsu

 • Interfejs szczegółów zabójstwa (dostępny z menu statystyk osobistych) został zaktualizowany tak, aby odpowiadał obecnemu stylowi interfejsu i wyświetla sprzęt noszony przez zabójcę i ofiarę
 • Dodano okno wyszukiwarki do list znajomych i członków gildii
 • Dodano okno “inspekcji” dla zaproszeń do pojedynku, co pozwala na sprawdzenie ekwipunku osoby wyzywającej
 • Dodano role “Wsparcie” i “Wierzchowiec Bitewny” do wyboru roli w drużynie, “Auto” stało się domyślną rolą nowych graczy
 • Ulepszono układ Rynku Złota i dodano ekran podsumowania zamówień
 • Wyspy ustawione jako ulubione od teraz są prezentowane z gwiazdką w liście dostępnych celów podróży
 • Ikon Wilka Strasznego została zaktualizowana
 • Nowe ikony dla następujących umiejętności:
  • Sztylet E - Ostrze Żądne Krwi
  • Para Sztyletów E - Poderżnięcie Gardła
  • Ciężka Kusza E - Pocisk Zniszczenia
  • Klarent E - Potężny Zamach
  • Wielostrzałowiecr E - Wybuchająca Mina
  • Mroźne Kostury Q- Szron
  • Mroźne Kostury Q - Lodowy Odłamek
  • Kostur Szronu E - Lawina
  • Infernalna Kosa E - Krwawe Żniwo
  • Łuki Q - Zatruta Strzała
  • Łuki W - Promień Światła
  • Łuk Wojenny E - Magiczna Strzała
  • Kostur Plagi E - Bezwzględna Natura
  • Włócznia Czapli E - Rzut Włócznią

Ulepszenia widoczności terenu

Niektóre elementy terenu w biomie Górskim mogły potencjalnie blokować widok graczy i zostały przerobione. Gracze, którzy znajdują się w strefach dotkniętych zmianami w ich czasie zostaną przeniesieni do najbliższego wyjścia z chwilą zalogowania się. Aby zobaczyć pełną listę stref dotkniętych tą zmianą (a także dodanych Banków na Rubieżach), sprawdź ten post na forum: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/128323

Usprawnienia audio

 • Dodano nowe dźwięki hodowania upraw
 • Dopracowano liczne odgłosy wierzchowców i naprawiono problem z podwojonymi krokami dla wierzchowców kopytnych
 • Dopracowano dźwięki wszystkich mobów skórowych, w zależności od ich rozmiaru i typu

Zmiany w rzemiośle i studiowaniu

 • Zmniejszono czas wytwarzania mikstur i dostosowano ich wagi
 • Poprawiono mikstury powiększenia T7 tak, aby wymagały 72 sztuki Dziewanny Rdzawej zamiast 71 sztuk.
 • Poprawiono Truciznę T8 tak, aby wymagała 36 sztuk Dziewanny Rdzawej i Smoczej Szczeci zamiast 24, zrównując wymagania z innymi miksturami tego stopnia i o podobnych progresjach składników
 • Przerobiono czasy wytwarzania i ulepszania przedmiotów - w nielicznych przypadkach czas wytwarzania został nieco zwiększony, ale w większości efektem było jego znaczne obniżenie w całej grze. Ta zmiana dotyczy surowców, zbroi, broni, narzędzi, mebli, wierzchowców i pośrednich produktów rolniczych (mięs, alkoholi, chleba, mąki, masła).
 • Dalsze skrócenie czasu budowy w oparciu o stopień surwoców (T8 został zmniejszony o około 25%, T1/T2 o około 90%), aby znacznie zmniejszyć czas potrzebny na dodanie przedmiotów niskiego stopnia do budynków w trakcie budowy lub ulepszania
 • Niezwrotne przedmioty, takie jak  Artefakty nie są od teraz wliczane w koszt skupienia podczas wytwarzania
 • Balista Oblężnicza, Ogniste Bazyliszki i Trujące Bazyliszki od teraz nie mogą być wytwarzane za pomocą skupienia
 • Zmieniono wymagane składniki do wytwarzania Awalońskich Kanapek do z mleka na masło i dostosowaliśmy czasy ich wytwarzania
 • Zwiększono wagę Ekstrawaganckiego Sosu Rybnego do 1.5kg i Specjalnego Sosu Rybnego do 2kg, aby wyeliminować przypadki, w których produkt procesu wytwarzania był cięższy niż składniki
 • Zmniejszono czas wytwarzania sosu rybnego z 1 sekundy do 0.02 sekund
 • Zwiększono wymaganą ilość Siekanej Ryby dla Specjalnego Sosu Rybnego z 125 do 135, aby zachować odpowiedni stosunek ryb do alg dla wszystkich stopni
 • Studiowanie od teraz oblicza premię do Sławy ze skupienia wymaganego w oparciu o lokalną premię do produkcji, zamiast stosunku zwrotu surowców, co zawsze powoduje zwiększenie Sławy podczas studiowania przedmiotu za pomocą skupienia
 • Zapewniono jaśniejszy opis studiowania i wyjaśniono problem z wyświetlaniem premii w Sławie od skupienia

Zwiększona utrata wytrzymałości w zależności od ilości atakujących

 • Utrata wytrzymałości przedmiotów od teraz jest skalowana w oparciu o ilość graczy, którzy zaatakowali ofiarę. Ta zmiana ma wpływ jedynie w obszarach, w których walki graczy są śmiertelne i nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
  • Gdy wszyscy gracze biorący udział w bitwie są oflagowani we frakcji
  • Podczas Bitew Kryształowej Ligi
  • W Bramach Piekieł
 • Poniższa tabela pokazuje zwiększenie utraconej wytrzymałości od każdej dodatkowej postaci. (Uwaga: przedmioty, które utracą wytrzymałość nie ulegają zniszczeniu, ale nie można ich używać do czasu naprawienia.)

Ilość atakujących

Utrata wytrzymałości na przedmiot

1

20-40%

2

23-46%

3

26-52%

4

29-58%

5

32-64%

6

35-70%

7

38-76%

8

41-82%

9

44-88%

10

47-94%

11+

50-100%

Odpowiednia utrata wytrzymałości przedmiotów po śmierci przez powalenie (np. Przez moba) została zwiększona i powoduje taką samą utratę wytrzymałości, jak zabicie przez innego gracza.

Inne zmiany

 • Szybka podróż do Kryjówki od teraz wyłącza flagowanie we frakcji
 • Atakowanie skrzyń w pobliżu wrogów od teraz ostrzega wrogów zgodnie z zamiarem
 • Niewidzialność z zaklęcia “Magiczny Pyłek” zostanie anulowana po rzuceniu zaklęcia, przez co nie będzie można jej użyć do ominięcia strażników skrzyń
 • Wyjścia z Stref z Portalami na Rubieże od teraz mają bezpieczne obszary w pobliskich strefach, zapewniające bańkę ochronną
 • Przejście między Darkbough Snag i Sunfang Wasteland zostało usunięte, aby zmniejszyć projekcję siły w centralnej części Rubieży
 • Ulepszanie bloków kamienia za pomocą Skupienia od teraz wymaga stałego skupienia dla wszystkich stopni kamienia
 • Sakwy ze Srebrem od teraz nie liczą się jako “Zebrane Srebro” w rankingach graczy
 • Z racji zwiększonej ilości graczy, dostępność portali do Solowych Losowych Lochów została zwiększona: 
  • Czas do rozpoczęcia czasomierza znikania Solowego Losowego Lochu po jego oczyszczeniu:
   • 60 sekund → 30 sekund
  • Czas do ponownego pojawienia się portalu do Solowego Losowego Lochu w Niebieskiej Strefie po usunięciu portalu:
   • 300 sekund → 60 sekund

Zmiany balansu walki

Tajemne Kostury

 • Otchłań (Mroczna Kula)
  • Zmniejszono czasy odnowienia oparte na mocy przedmiotu:
   • 900 IP = 48.6 → 46
   • 1200 IP = 45 → 40
   • 1700 IP = 39 → 30

Wierzchowcy

 • Rydwan z Wieżą:
  • Tarcza Wieży:
   • Czas czarowania: 1s → 0.6s
   • Czas odnowienia: 60s → 30s
 • Żuk-Kolos:
  • Bazowa szybkość ruchu: 130% → 110%
  • Lot:
   • Czas czarowania: 0.5s → 0.8s
   • Zwiększa premię do szybkości ruchu o 20% (aby nadrobić zmniejszoną szybkość bazową)

Poprawki

 • Naprawiono błąd, przez który wygląd graczy czasem miał błąd po zabiciu innego gracza lub zmianie przedmiotów
 • Obwódki wrogich graczy zostały zmienione z zielonych na czerwone, zgodnie z zamiarem
 • Skrzynie w Bramach Piekieł od teraz resetują punkty zdrowia, gdy gracze opuszczą obszar, jak w przypadku pozostałych skrzyń i wrogów
 • Lochy i przejścia od teraz zapewniają ryby odpowiadające ich stopniowi - Przejście Podziemne zostało zmienione z T8 na T7
 • Naprawiono błąd, przez który informacja “utracisz postępy, jeśli podniesiesz” wyświetlała się dla przedmiotów hodowanych niezależnie od postępów
 • Naprawiono błąd interfejsu wieży strażniczych, przez który wyświetlał się zły poziom dla nieprzejętych wież i graczy bez gildii
 • Naprawiono błąd, przez który zakładka “Ukończone” znikała po kliknięciu “Weź wszystko”, a pozostały przefiltrowane aukcje
 • Naprawiono problem, przez który niektóre umiejętności o obrażeniach rzeczywistych skalowały się z buffami obrażeń - od teraz pozostają one stałe
 • Naprawiono błąd, przez który efekty czasowe czasami przerywały nieprzerywalne zaklęcia
 • Naprawiono błąd, przez który skrzynie w Podniosłej Kryptcie nie były chronione przez wrogów
 • Naprawiono błąd, przez który premia z Tablicy Przeznaczenia nie nakładała się na wydajność łowienia ryb
 • Liczne dodatkowe poprawki grafiki, terenu, animacji, interfejsów, dźwięków i lokalizacji