Aktualizacje Albion Online

Queen

Już tu jest

Oberon Patch 6 - Ver. 1.14.381​ / REV 142250 / 15 maja 2019r.

Zmiany

  • Możliwość usunięcia powiązania z portalem zostanie zablokowana na 48 godzin od 11:00 UTC każdego Dnia Resetu
  • Możecie od teraz w wpisywać cele podróży w interfejsie Planowania podróży lub Bramy Wymiaru, zostaną one ukończone samodzielnie

Poprawki

  • Efekty Strzał Nieumarłych i Zaklętego Kołczany są od teraz usuwane, gdy przedmiot jest zdejmowany
  • Ustawienia zamazanego podświetlenia od teraz nie powracają do domyślnych po restarcie klienta gry
  • Naprawiono dźwięki w nowym klastrze z rynkiem w Caerleon
  • Róźne poprawki tłumaczeń