Aktualizacje Albion Online

Percival

Już tu jest

Aktualizacja Nimue - Patch #2 - Ver. 1.13.369 / REV 131654 - 5 grudnia 2018r.

Aktualizacje Wyszukiwarki Grupy

 • Wyszukiwarka Grupy od teraz otwiera się na ekranie Otwarte Drużyny (dzięki temu nie ma potrzeby zakładania drużyny, aby wyszukać otwarte grupy)
 • Dodano opcję aktualizacji sprzętu bez potrzeby odchodzenia i ponownego dołączania do wyszukiwarki grupy (liderzy grupy mogą to robić także dla sprzętu całej drużyny)
 • Zaktualizowano efekty wizualne HUD wyszukiwarki grupy tak, aby były bardziej widoczne, jeśli masz otwarte zgłoszenia do grupy
 • Naprawiono błąd, przez który wpisy automatycznie przewijały się do góry

Poprawki

 • Pracownicy, którzy w tajemniczy sposób przyjęli nowe tożsamości po aktualizacji Nimue (takie jak Petronilla Boger, Starszy Kowal) otrzymali z powrotem swoje dawne imiona, a imiona pracowników powinny od teraz być bardziej spójne
 • Herby Frakcji Mobów mogą od teraz być odzyskiwany, zgodnie z zamiarem
 • Naprawiono efekty pojemników z łupami dla ustawień graficznych Ultra
 • Zmniejszono częstotliwość mówienia NPC Czarnego Rynku
 • Fixed an issue where season points did not display correctly in the World Map season points UI
 • Fixed an issue where new tabs could not be purchased on Guild Islands
 • Fixed an issue with mob spawning did not work as intended after the daily maintenance and server restarts
 • Fixed an issue where players could teleport to the Crystal Realm while being mounted on a Battlemount and then being unable to dismount

Improvements

 • Polished the Inventory UI and improved readability