Aktualizacje Albion Online

Queen

Już tu jest

Aktualizacja Merlyn – Patch 3 – Ver. 1.12.365 / REV 124468 – 22 sierpnia 2018r.

Zmiany

 • Ulepszanie, naprawianie i budowanie budynków jest od teraz dużo szybsze i ma taką samą szybkość dla wszystkich stopni surowców.
 • Ilość kupna na rynku może od teraz być ustawiona w Ustawieniach-Interfejs, na 1 lub maksimum. Domyślna wartość została ustawiona na 1. (Nie w obecnej wersji)
  • Znany problem: Opis tego ustawienia obecnie wyświetla się tylko w języku angielskim.
 • Dodano liczne etykiety
  • Etykieta śledzenia Tablicy Przeznaczenia od teraz wyświetla wymaganą ilość punktów nauki dla gałęzi, która jest dostępna do nauki.
  • Etykieta wytrzymałości przedmiotu pokazuje wytrzymałość w formacie obecna wartość/maksymalna wartość.
  • Najechanie kursorem myszy na skrócone wartości w Srebrze od teraz wyświetli pełną wartość.
   • 13kk szt. Srebra -> 13056732 szt. Srebra
 • Opuszczenie gildii jako ostatni członek lub porzucenie wyspy gildii od teraz wymaga dodatkowego potwierdzenia

Poprawki

 • Naprawiono kolor średnich cen na rynku dla różnych stanów (kupno sprzedaż itp. – np. sprzedaż powyżej średniej ceny wyświetla się na zielono, kupno powyżej średniej ceny na czerwono)
 • Naprawiono błąd, przez który członkowie drużyny mogą być ukryci na minimapie przed znacznikiem zerga. Od teraz członkowie drużyny są zawsze wyświetlani.
 • Naprawiono błąd, przez który nie można było użyć punktów nauki przy otwieraniu Tablicy Przeznaczenia przez interfejs szczegółów przedmiotu.
 • Naprawiono błąd, przez który edytowanie zleceń sprzedaży zezwalało na użycie przedmiotów wyższej jakości. Naprawiono błąd, przez który Czempion Lymhurst wzywa ponownie swojego dzika, Boarisa mimo, że ten nadal żyje.
 • Naprawiono bezsensowne bąbelki wypowiedzi, które pojawiają się, gdy mapa jest otwarta.
 • Naprawiono błąd, przez który zwierzęta hodowlane nie były dorosłe mimo, że zakończyło się odliczanie czasu ich rośnięcia.