Aktualizacje Albion Online

Percival

Już tu jest

Aktualizacja Merlyn – Patch 2 – Ver. 1.12.365 / REV 124015 – 15 sierpnia 2018r.

Zmiany

Zaktualizowano interfejsy rynku, zarządzania i mapy:

 • Dodano przyciski plus/minus do wyboru ceny w interfejsie rynku dla zleceń kupna/sprzedaży
 • Ograniczono maksymalną cenę na rynku do 999 999 999 aby uniknąć problemów z dużymi wpisami i rozmiarami stosów przedmiotów
 • Podczas edytowania zleceń kupna, interfejs od teraz sprawdza, czy dany gracz posiada wystarczającą ilość Srebra (gracz musi mieć pełną sumę, a nie tylko dodatkową różnicę)
 • Dodano wskaźnik ładowania i funkcję ponownego ładowania do interfejsu rynku
 • Etykiety od teraz wyświetlają się we wszystkich zakładkach rynku, nawet w obecnej
 • Dodano timer pokazujący, kiedy przedmioty zostaną usunięte z zakładki Zakończone
 • Zaktualizowano ikony anulowania własnych zleceń
 • Dodano etykiety dla przycisków zarządzania zakładkami w skrzyniach
 • Dodano funkcję szukania gracza do interfejsu zarządzania uprawnieniami
 • Dodano ikonę klepsydry do wyświetlania czasów odnowienia posterunków w Wojnach Frakcji i do fontikon

Zmiany balansu do Wojen Frakcji

Misje handlowe

Aby wyrównać ryzyko Misji Handlowych Frakcji do nagród tych misji, waga przedmiotu ze średniej misji handlowej „Nie-podejrzane Pudełka” została zwiększona z 288.5 kg do 688 kg. Transport tego przedmiotu będzie od teraz wymagał użycia wierzchowców z większą ładownością (takich jak zwykłe konie, jelenie i woły) i wyłączy z tej grupy wiele wierzchowców o większej zdolności przetrwania. To zwiększa ryzyko związane z tymi lukratywnymi misjami i jest bardziej równe z punktu widzenia ich obecnych nagród.

Bossowie Frakcji

 • Czempion Lymhurst
  • Boaris (dzik) od teraz będzie się resetował/znikał, gdy czempion wyjdzie z trybu walki (np. gdy wszyscy atakujący gracze będą martwi lub oddalą się z miejsca)
  • Stan Rozwścieczenia Boarisa od teraz  ma dodatkowy, kumulujący się efekt premii do szybkości poruszania się
 • Czempion Thetford:
  • Efekty jego zaklęcia Ognisty Pocisk zostały od teraz zwiększone gdy cel został uderzony 6 lub większą ilością Ognistych Pocisków

Peleryny Frakcji

 • Peleryna Martlock:
  • Czas trwania wzmocnienia: 3s -> 5s

Poprawki

 • Walki GvG w strefach, które zostały zmienione z żółtych na czerwone w aktualizacji Merlyn od teraz posiadają odpowiedni miękki limit mocy przedmiotu
 • Zaklęcia kanałujące od teraz zostają anulowane, gdy cel staje się niewidzialny, co było ich zamierzonym zachowaniem
 • Wzmocnienie Blok jest od teraz aktywne przez cały czas kanałowania
 • Naprawiono błąd, przez który ludzie tracili flagę PvP, gdy się odradzali
 • Naprawiono błąd, przez który Strażnicy Miejscy od razu po rozpoczęciu walki wchodzili w stan rozwścieczenia i pozostawali w tym stanie, co anulowało ich autoataki
 • Naprawiono błąd, przez który Bomba Dymna nie uciszała członków drużyny
 • Naprawiono błąd, przez który Pasywne Podpalenie (Ogniste Kostury) nie działało, gdy rzucający miał więcej niż 500 punktów życia
 • Poprawki dźwięków:
  • Naprawiono dźwięk spławika
  • Naprawiono lecący w pętli dźwięk rzemiosła, gdy surowce zostaną zniszczone
 • Dodatkowe poprawki lokalizacji, grafiki, interfejsów i rozmieszczenia surowców