Aktualizacje Albion Online

Beyond the Veil

Już tu jest

Call to Arms Patch 9 - Wersja 18.090.1 - 28 lipca 2021r.

Ogólne zmiany w Przeklętych Lochach

 • Kaplica na początku lochu (zapis na PvP) od teraz musi być aktywowana w przeciągu 45 sekund od wejścia do lochu
 • Wszystkie czasy odnowienia (w tym dla peleryn) od teraz są resetowane na początku inwazji
 • Wszelkie leczenie zadawane w Przeklętym Lochu jest mocniej zmniejszone (10% → 20%)
 • Kolczatki: Ulepszono obszar uderzenia tak, aby jego znaczniki wizualne lepiej oddawały obszar uderzenia
 • Obłąkany Heretycki Złodziej: Od teraz stara się spowolnić cel na początku walki
 • Miotacz Popiołów: Od teraz rzuca zaklęcia częściej (Czas odnowienia 5s → 3s), a kula magmy porusza się szybciej, ale zadaje mniej obrażeń (900 → 750) i ma mniejszy efekt odrzucenia (5m → 2,5m)
 • Łatwopalna Szczelina i Magmowy Mefit: Efekt obrażeń nie może być oczyszczony wewnątrz lawy

Nowy mob w Przeklętych Lochach: Przeklęty Mefit

Aby odpowiedzieć na “reset metę” (czyli strategie polegające na ciągłym uciekaniu przed walkami, aby zresetować czasy odnowienia i zmienić umiejętności), wprowadziliśmy nowego moba do Przeklętych Lochów. Celem jest dalsze pozwolenie na ucieczkę z walki i zmianę umiejętności i dostosowanie taktyki, przy jednoczesnym dodaniu kary za ciągłe resetowanie.

Mob pojawia się w Przeklętych Lochach tylko jeśli inwazja trwa już od jakiegoś czasu i jego celem jest polepszenie jakości PvP poprzez unikanie długich walki, a nie wpływanie na graczy, którzy natychmiast próbują uciec.

 • W trakcie inwazji pojawia się nowy mob, Przeklęty Mefit. Pojawia się on w każdym korytarzy i nakłada kumulujący się debuff na pierwszego gracza, który go minie
 • Warunki pojawienia się moba:
  • Minęło 180 sekund od początku inwazji na poziomie Pogromcy lub 300 sekund na innych poziomach trudności ORAZ
  • Jeden gracz zadał obrażenia drugiemu
 • Zachowanie moba:
  • Pojawia się w każdym korytarzu
  • Gdy gracz wejdzie w jego zasięg aggro, mob go zaatakuje i nałoży na niego jeden ładunek debuffa “Splugawienie”, zabijając się przy tym
  • Mob widzi niewidzialnych graczy
  • Debuff jest zawsze nakładany, nawet, gdy gracz jest nietykalny
  • Po 30 sekundach mob się odrodzi
  • Moby, które się odradzają mogą natychmiast atakować najbliższego gracza
  • Jeśli obaj gracze nie zadadzą sobie obrażeń w ciągu 45 sekund, wszystkie te moby znikają tymczasowo
  • Gdy tylko jeden gracz zada obrażenia drugiemu, cykl zaczyna się na nowo
 • Debuff “Splugawienie”:
  • Zmniejsza maksymalne zdrowie o 1% na ładunek
  • Dodatkowo spowalnia o 1% na ładunek, począwszy od 6-go ładunku
  • Maksymalna ilość ładunków: 25
  • Czas trwania: cała inwazja

Zmiany w omijaniu przeludnionych stref

 • Strefy muszą nadal być przeludnione przez minimalny okres czasu, zanim będzie można je ominąć, zegar resetuje się z regularnych odstępach czasu
 • Jeśli strefa przez pewien czas stanie się nie przeludniona, zegar nie zostanie zresetowany
 • Zmniejszono osobiste czasy odnowienia dla omijania stref: 125s → 60s
 • Powinno to zmniejszyć ogólne czasy oczekiwania na ominięcie strefy

Ulepszone powiadomienia z Rynku

 • Poza wiadomościami z podsumowaniem zlecenia (wprowadzonymi w Patchu 8), wysyłanymi, gdy zlecenia na Rynku zostaną w pełni wykonane lub wygasną, od teraz wiadomość jest także wysyłana do graczy, którzy anulują swoje własne Zlecenia Kupna / Sprzedaży, dzięki czemu gracze będą mieli podsumowanie swoich częściowo opłaconych zleceń, które anulowali
 • Do wiadomości z Rynku dodaliśmy dodatkowe informacje, wyjaśniające, że stanowią one podsumowanie pełnych zleceń i że część przedmiotów lub Srebra mogła już zostać przez nich otrzymana

Zmiany w Wojnach Frakcji

Zaktualizowano zachowanie Przywódcy Bandytów (boss Frakcji Caerleon):

 • Boss od teraz przywołuje falę mobów wspierających cztery razy na walkę, co 20% utraconego zdrowia
 • Ilość przywołanych mobów jest teraz dokładniej oparta na ilości atakujących i osiąga poziom maksymalny przy 6 mobach, jeśli boss jest atakowany przez 15 lub więcej graczy (“atakowany” oznacza, że gracz jest na liście aggro bossa):
 • 1-4 atakujących: 1 mob
 • 5-7 atakujących: 2 mobów
 • 8-9 atakujących: 3 mobów
 • 10-12 atakujących: 4 mobów
 • 13-14 atakujących: 5 mobów
 • 15+ atakujących: 6 mobów

Dodano nowe ikony umiejętności

Dodaliśmy cztery nowe ikony, które lepiej oddają charakter następujących umiejętności:

 • Krwawy Bandyta (Topór Jednoręczny, Przycisk E)
 • Niezwyciężoność (Enigmatyczny Kostur, Przycisk E)
 • Tajemna Kula (Jednoręczny Tajemny Kostur, Przycisk E)
 • Zgniot Ziemi (Buzdygany, Przycisk W)

Pozostałe zmiany

 • Zmniejszono czas odnowienia przedmiotów ze zniszczonych Kryjówek z 28 dni do 7 dni i zmniejszono opłatę o połowę
 • Zwycięzca Sezonu Gildii jest wyświetlany do 3 dni po końcu sezonu i tylko dla postaci, które odblokowały Poszukiwacza Przygód Znawcę
 • [MOBILNE] Optymalizacja skalowania dla interfejsów Tworzenia Postaci, Szczegółów Przedmiotu, Hodowli i Pracowników

Zmiany balansu walki

Topory

Krwawe Żniwo zostało przerobione na narzędzie do egzekucji AoE, dzięki czemu otrzyma bardziej konkretną rolę i nie będzie “nachodził” na wytrzymałość i obrażenia, jakie zapewnia już Halabarda. Ponadto, Rozdzierająca Wściekłość i Przypływ Adrenaliny zostały wzmocnione, co powinno ułatwić przyczepienie się do celu. Rozdzierająca Wściekłość od teraz zapewnia więcej potencjalnych obrażeń natychmiastowych, dzięki zmniejszonemu czasowi odnowienia pomiędzy ciosami. Szał Bitewny od teraz nie wymaga celu i może być używany jako skok z efektem AoE.

 • Rozdzierające Krwawienie (wszystkie Topory):
  • Czas stania dla 1. i 2. ciosu: 0.3s → 0.16s
  • Czas odnowienia pomiędzy ciosami: 1s → 0s (od teraz jest ograniczone tylko poprzez globalny cooldown)
 • Przypływ Adrenaliny (wszystkie Topory):
  • Warunkowe okno czasowe dla obrażeń bezpośrednich: 2.5s → 3.5s
 • Szał Bitewny (wszystkie Topory):
  • Nie wymaga już celu. Od teraz stanowi skok naziemny z efektem AoE
 • Krwawe Żniwo (Infernalna Kosa):
  • Obrażenia pierwszego ciosu: 74.45 → 108
  • Usunięto efekt obrażeń czasowych
  • Drugi cios od teraz zadaje dodatkowe obrażenia, jeśli cel ma poniżej 40% Zdrowia:
   • Obrażenia powyżej 40% Zdrowia:74.45 → 108
   • Obrażenia poniżej 40% Zdrowia: 74.45 → 240

Sztylety

Śmiertelny Zamach od teraz zużywa więcej energii, jeśli jest używany tylko dla mobilności, ale jest bardziej wydajny energetycznie w walkach, a nawet PvE. Pierwszy cios Cięcia Łańcuchowego miał zbyt dużą wartość, więc dostosowaliśmy jego obrażenia tak, aby zwiększały się z każdym kolejnym ciosem, co zmniejszy jego obrażenia w walkach 1v1, ale doda ciekawą dynamikę, nagradzając liczne ciosy. Zakazane Pchnięcie od teraz może kompletnie negować leczenie i przerywa rzucanie zaklęć. Ten nowy, krótki debuff kładzie większy nacisk na timing aktywowania umiejętności.

 • Śmiertelny Zamach (wszystkie Sztylety):
  • Koszt Energii: 6 → 7
  • Zwrot Energii po uderzeniu: 2 → 4
  • Energia jest od teraz odzyskiwana podczas uderzania mobów (nie jest ograniczone do starć z graczami)
 • Zakazane Pchnięcie (wszystkie Sztylety):
  • Opóźnienie ciosu: 0.1s → 0s
  • Czas stania: 0.2s → 0.1s
  • Usunięto debuff Otrzymywanego Leczenia i Zadawanego Leczenie
  • Zamiast tego cel nie będzie mógł otrzymać żadnego leczenia przez 1.5s (debuff można oczyścić)
  • Umiejętność od teraz przerywa rzucanie zaklęć przez wroga
 • Cięcie Łańcuchowe (wszystkie Sztylety):
  • Obrażenia od teraz rosną z każdym kolejnym ciosem:
   • Obrażenia pierwszego ciosu: 120 → 90
   • Obrażenia drugiego ciosu: 120 → 110
   • Obrażenia trzeciego ciosu: 120 → 130
   • Obrażenia czwartego ciosu: 120 → 150

Ogniste Kostury

Ognistych Kosturów obecnie brakuje w wielu aktywnościach PvP i często nie mają szans w starciu z Mroźnymi Kosturami w grupowym PvP. Aby zwiększyć ich atrakcyjność w bitwach grupowych, dodaliśmy nową umiejętność przycisku Q, Palący Płomień. Jest to skillshot, który pozwala graczom zadawać ciągłe obrażenia zza linii walki. Obrażenia każdego ciosu są umiarkowane, ale jeśli rzucający trafi 3 pod rząd, następny pocisk staje się Wściekłym Płomieniem i zadaje znacznie lepsze obrażenia.

 • Dodano nową umiejętność przycisku Q, Palący Płomień:
  • Wystrzeliwujesz Palący Płomień w wybranym kierunku. Pierwszy uderzony wróg otrzymuje 94 pkt. obrażeń magicznych i staje w płomieniach. Za każdym razem, gdy uderzysz wroga Palącym Płomieniem, otrzymasz ładunek. Jeśli masz 3 ładunki Palącego Płomienia, następny pocisk stanie się Wściekłym Płomieniem, zadającym 182 pkt. obrażeń magicznych. Płonący wrogowie otrzymują 11 pkt. obrażeń magicznych co sekundę przez 4 sekundy.

Mroźne Kostury

Niegdyś jedna z najbardziej przerażających broni w bitwach na duża skalę, Lodowy Kostur niestety znacznie wypadł z mety. Aby przywrócić ten unikalny styl gry, zwiększyliśmy obrażenia i wprowadziliśmy kilka użytecznych ulepszeń, w tym zwiększony zasięg czarowania i uniezależnienie pozycji czarowania od kierunku czarowania.

 • Burza Lodowa (Lodowy Kostur):
  • Kierunek czarowania od teraz może być wybrany po pozycji czarowania
  • Zasięg czarowania: 5m → 10m
  • Odległość przemieszczania się Burzy: 23m → 18m
  • Obrażenia na Tick (przeciwko graczom): 60 →  72
  • Obrażenia na Tick (przeciwko mobom): 20 → 25

Buzdygany

 Strażnicy Przysięgi byli dotychczas niszową bronią. Aby otworzyć więcej możliwości, zwiększyliśmy ilość sojuszników, których można wzmocnić Błogosławioną Zorzą, co umożliwi użycie tego zaklęcia w bitwach na duża skalę.

 • Błogosławiona Zorza (Strażnicy Przysięgi):
  • Maks. ilość dotkniętych sojuszników: 10 → 20

Kostury Natury

Czas odnowienia Duchowego Zwierzęcia został zmniejszony do 30 sekund, aby bardziej odpowiadał czasom odnowienia inny umiejętności przycisku E, dzięki czemu będzie można go lepiej zsynchronizować z rotacją innych broni ZvZ.

 • Duchowe Zwierzę (Kostur Bujności):
  • Czas odnowienia: 45s → 30s

Miecze

Różne starsze i mniej używane umiejętności tej broni zostały przerobione tak, aby mogła ona wrócić na swoje miejsce w hierarchii. Przywróciliśmy dawne zwiększenie mobilności dla Heroicznej Szarży, co pomoże w gonieniu celów. Czasy odnowienia umiejętności przycisku E zostały zmniejszone, co powinny zdynamizować grę tymi broniami. Paraliż został przerobiony i od teraz zużywa ładunki dla dodatkowego efektu. Nowa umiejętność dla Klarenta, Księżycowe Cięcie, ma drugorzędny efekt, który zależy od ilości Ładunków Heroicznej Szarży. Dzięki temu Ładunki mogą być teraz zwiększane lub zmniejszane, co zapewni większą różnorodność drugorzędnego efektu Księżycowego Cięcia.

 • Heroiczna Szarża (wszystkie Miecze):
  • Zwiększona szybkość ruchu i ataku: 9% → 12%
 • Przerwanie (wszystkie Miecze):
  • Czas stania: 0.4s → 0.3s
  • Koszt energii: 10 → 7
 • Paraliż (wszystkie Miecze):
  • Jeśli podczas rzucania masz Ładunek Heroicznej Szarży, możesz zadać kolejny cios w przeciągu 3 sekund
  • Kolejny cios zużywa 1 Ładunek u stanowi skok na 7m do celu naziemnego, który nakłada kolejny paraliż na wrogów w promieniu 3m
  • Siła Spowolnienia: 38% → 25% (kumuluje się do 2 razy)
  • Czas trwania spowolnienia: 5s → 3s
  • Obrażenia: 60.15 → 66
  • Koszt energii: 10 → 5
 • Wirujące Ostrza (Podwójne Miecze):
  • Pozycja końcowa skoku została przesunięta o 3 metry. (Oznacza to, że maksymalny zasięg zapewnia mniejszą odległość rzucającemu, ale ułatwia uderzenie wrogów bez nadmiernego zbliżania się do nich, dzięki czemu trudniej jest przerwać umiejętność w locie.)
  • Czas odnowienia: 20s → 15s
  • Maksymalne obrażenia dla graczy: 6% → 4%
 • Mocarny Zamach (Klarent):
  • Przerobiono umiejętność, od teraz nazywa się Księżycowe Cięcie:
   • Przecinasz powietrze i wystrzeliwujesz w wybranym kierunku demoniczną falę, która przebija wszystkich wrogów i zadaje obrażenia magiczne. Zużywa wszystkie Ładunki Heroicznej Szarży dla efektu drugorzędnego. (Możesz użyć tylko jednego z tych efektów w zależności od ilości Ładunków.)
    • Ładunki Heroicznej Szarży: 1 / 2 / 3
    • Efekty: Spowalnia o 20% na 2s / Wycisza na 0.8s / Zadaje dodatkowe obrażenia
 • Majestatyczny Cios (Królotwórca):
  • Poszerzono obszar uderzenia, dzięki czemu następny cios powinien być bardziej niezawodny
  • Czas odnowienia: 25s → 20s

Zbroje

Wyssanie Energii (Zbroja Królewska) od teraz nie kradnie energii wroga. Choć zarządzanie energią jest ważną częścią gry, walki z kompozycjami wysysającymi energię nie są zbyt zabawne dla drugiej strony. Z tego powodu Wyssanie Energii stanie się czystą wspierającą umiejętnością, która generuje Energię dla użytkownika i jego sojuszników i od teraz  będzie się nazywała Źródło Energii.

 • Wyssanie Energii (Zbroja Królewska):
  • Przeróbka umiejętności; od teraz nazywa się Źródło Energii i nie zmniejsza energii wrogów

Hełmy

Przy okazji zmiany w Zbroi Królewskiej, obecnie mało używany Krąg Inspiracji został wzmocniony i obecnie stanowi dobrą alternatywę dla zapewniania energii drużynie.

 • Krąg Inspiracji (Kapuza Druida):
  • Interwał ticków: co 1s → co 0.5s (Zysk Energii na tick pozostaje taki sam, więc ogólny zysk energii zostaje podwojony)

Buty

Jedna z najmniej używanych umiejętności dla butów, Królewski Marsz, została ulepszona: od teraz jest łatwiej ukończyć kanałowanie, a nagroda na jego koniec jest zwiększona. Dzięki większej premii do szybkości ruchu będzie łatwiej dogonić wrogów, którzy spróbują ucieczki podczas kanałowania. Szał Bitewny i Przeczucie, które również są mało używane, otrzymały dłuższe czasy działania, co zwiększy ich wartość obronną i mobilność.

 • Królewski Marsz (Buty Królewskie):
  • Odporny na spowolnienie i unieruchomienie podczas kanałowania
  • Szybkość ruchu na ładunek: 6% → 9%
 • Szał Bitewny (Buty Straży Grobowej):
  • Czas trwania: 5s → 6s
 • Przeczucie (Buty Męstwa):
  • Czas odnowienia: 25s → 20s

Poprawki

 • Naprawiono błąd, przez który gracze opuszczający Ścieżki Awalonu mogli pojawić się w Kryjówce, jeśli portal i Kryjówka były wystarczająco blisko
 • Naprawiono błąd, przez który Kryjówki mogły być umieszczane zbyt blisko wyjść ze stref
 • Naprawiono błąd, przez który wiadomości o ukończonych zleceniach sprzedaży Dóbr Luksusowych wyświetlały złą cenę
 • Naprawiono błąd, przez który zaklęcia łańcuchowe mogły uderzać niewidzialne cele
 • Naprawiono błąd, przez który interfejsy Zestawów i Gildii blokowały inne okna
 • Naprawiono błąd, przez który zły członek gildii mógł być wyrzucony z gildii podczas aktualizacji listy członków
 • Komenda czatu /wiki od teraz szuka nieznanych stron zanim poda błąd “nie znaleziono strony”
 • Poprawiono opis buffa dla zwykłych ryb T8 (Jesiotr Rzeczny / Włócznik Twardołuski)
 • Naprawiono błąd, przez który buff obrażeń Śmiertelnej Agonii (Kaptur Prześladowcy) mógł być oczyszczony przez samego gracza lub sojuszników
 • Wyciszenie Ucieczki (Buty Górnika) nie może być już usunięte poprzez zdjęcie przedmiotu
 • [MOBILNE] Naprawiono błąd, przez który kamera mapa świata została przybliżona poza maksymalny poziom po otworzeniu
 • Dodatkowe poprawki grafiki, dźwięków, animacji, terenu, interfejsów i lokalizacji