Aktualizacje Albion Online

Into the Fray

Już tu jest

Call to Arms Patch 7 (Patch Sezonu 13) - Wersja 18.070.1 - 16 czerwca 2021

Zmiany w Sezonie 13

Ten patch zawiera liczne zmiany w 13. Sezonie Gildii, który rozpoczyna się w sobotę 19 czerwca. Jako, że następna duża aktualizacja zawartości skupi się na ulepszaniu otwartego świata, naszym zamiarem jest wprowadzenie części tych ulepszeń teraz, a zwłaszcza tych, które wpływają na graczy rywalizujących w wojnach gildii.

Moby w otwartym świecie: nowości i zmiany

Nowy Mob: Kryształowy Pająk

 • Kryształowy Pająk to nowy boss, który pojawia się losowo w lokalizacjach przemieszczających się mobów na Rubieżach
 • Po pojawieniu się, będzie on wyświetlał się na minimapie każdemu graczowi w strefie
 • Boss jest odpowiedni dla grup 3-5 graczy
 • Pokonanie go zapewnia Artefakty o wysokiej wartości, w tym Awalońskie Artefakty, a także Punkty Sezonowe
 • Każdy Kryształowy Pająk zapewnia od 10 (“Zewnętrzny Krąg”) do 30(“Wewnętrzny Krąg”) Punktów Sezonowych

Nowy Mob: Dron Łupów

 • Drony Łupów to rzadkie moby, które przenoszą cenne Awalońskie Skrzynie w otwartym świecie
 • Mogą one być pokonane przez solowych poszukiwaczy przygód
 • Skrzynia zawiera Awalońskie Artefakty, Awalońską Energię, Srebro i mieszankę różnych fragmentów
 • Dron ma cztery poziomy rzadkości, tak jak skrzynie w lochach
 • Ponadto, stopień drona zależy także od stopnia strefy, a moby wyższego stopnia niosą lepsze łupy

Zmiany mobów w otwartym świecie

 • Miejsca pojawiania się mobów w otwartym świecie zostaną “przerolowane” co jakiś czas i będą zastępowane mobami o wyższej wartości
 • Do tych mobów należą bossowie, nowe Drony Łupów, a także nawet Kryształowe Pająki

Zmiany mobów i bossów światowych

 • Bossowie światowi od teraz pojawiają się co dwie godziny, a nie co jedną
 • Podwojono Punkty Sezonowe zapewniane za zabicie Bossów Światowych (Stopień 8: 15 → 30 Punktów Sezonowych)
 • Podwojono Sławę za zabijanie wszystkich mobów przemieszczających się i Magów Wysysających Energię
 • Zmieniono względne skalowanie Punktów Sezonowych zdobytych za zabijanie Bossów Światowych i Bossów w Statycznych Lochach tak, aby odpowiadało ono progresji Terytoriów / Zamków w oparciu o bliskość do centrum Rubieży (wartości liczą się od “zewnętrznego” do “wewnętrznego” pierścienia):
  • Jakość 1 “Zewnętrzny Pierścień”- Mnożnik Punktów Sezonowych: 1 (unchanged)
  • Jakość 2 - Mnożnik Punktów Sezonowych: 2 → 1.4
  • Jakość 3 - Mnożnik Punktów Sezonowych: 3 → 1.8
  • Jakość 4 - Mnożnik Punktów Sezonowych: 4 → 2.2
  • Jakość 5 - Mnożnik Punktów Sezonowych: 5 → 2.6
  • Jakość 6 “Wewnętrzny Pierścień” - Mnożnik Punktów Sezonowych: 6 → 3

Zmiany w Zamkach i Posterunkach Zamkowych

 • Rozkłady Zamków zostały zaktualizowane tak, aby walki w nich były bardziej zrównoważone:
  • Wąskie mosty do bram zamków w biomach leśnych zostały poszerzone, co zapewni więcej miejsca atakującym bramę
  • Dodaliśmy schody do zewnętrznej ściany pokoju Lorda, co zapewni obrońcom więcej opcji pozycjonowania się
 • Podwojono wartość łupów w Skrzyniach Posterunków Zamkowych

Zmiany surowców i transmutacji

 • Aby zwiększyć wartość zbierania surowców w otwartym świecie, ogólna ilość zaklętych surowców na świecie została zmieniona. Częstotliwość pojawiania się surowców .2 (Rzadkich) została podwojona, a surowców .3 (Wyjątkowych) będzie cztery razy większa.
 • Aby wzmocnić wartość każdego surowca, dostosowaliśmy ceny transmutacji.
 • Ceny transmutacji dla surowców zostały ogólnie zwiększone, dla niższych stopni bardziej niż dla wyższych.
 • Aby wyrównać większy koszt transmutacji, częstotliwość pojawiania się wszystkich surowców T5+ w otwartym świecie została zwiększona o 20%
 • Ceny transmutacji dla ulepszania Run w Dusze, Dusz w Relikwie i Relikwii w Awalońskie Odłamki zostały znacznie zmniejszone, aby łatwiej było tworzyć Awalońskie Artefakty wysokiego stopnia i tym samym stały się one bardziej dostępne.

Zmiany w Kryształowej Lidze 20v20

 • Aby zwiększyć ilość ludzi biorących udział w meczach Stopnia 2-3, te dwa poziomy zostały skonsolidowane. Mecze Stopnia 1 i 2 odbywać się będą codziennie, a Stopnia 3 dwa razy w tygodniu.
 • Aby zobaczyć zmiany w rozkładzie i nagrodach 20v20, sprawdź ten post na forum: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/149987

Zmiany w Zamęcie

 • Aby zmniejszyć skuteczność wrzucania jak największej ilości graczy do kolejki do klastra, krzywa Zamętu została dostosowana i jest teraz znacznie bardziej stroma. Ma to znaczenie szczególnie dla grup ponad 100 graczy, ponieważ uprzednio kara zmniejszająca obrażenia między grupami 100v150 była bardzo mała.
 • Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź ten post na forum: https://forum.albiononline.com/index.php/Thread/149987

Bezpieczeństwo dla Instancji w otwartym świecie

 • Podczas opuszczania dowolnego lochu, Bramy Piekieł, Przeklętego Lochu czy portalu do Ścieżek Awalonu, bańka z tarczą od teraz ma promień 50m.
 • Bańka z tarczą o większym zasięgu jest od teraz zapewniana tylko po przejściu przez jedno z głównych wejść do strefy.

Zmiany w Bramach Piekieł

 • Od teraz nie można zbierać łupów z ciał, gdy mecz PvP w Bramie Piekieł jest aktywny
 • Śmierci z powodu obrażeń od lawy w Bramach Piekieł zapewniają Sławę PvP drużynie przeciwnej

Dostępne nowe Pierścienie Awatara

W Sklepie Ozdób są dostępne cztery nowe Pierścienie Awatara za Talony Poszukiwacza Przygód. Talony można nabyć wymieniając niewykorzystane pierścienie Wyzwania Poszukiwacza Przygód. Nowe pierścienie:

 • Pierścień Farmera
 • Pierścień ze Skrzyżowanymi Toporami
 • Pierścień Rybaka
 • Pierścień Nekromanty

Inne zmiany

 • Gracze nie mogą być odrzuceni, przyciągnięci lub skierowani strachem do wyjść ze stref
 • [MOBILNE] Ulepszono precyzję sterowania przeciąganiem na większych urządzeniach

Zmiany balansu walki

Święte Kostury

 • Debuff Choroby Uzdrowieniowej (wszystkie Święte Kostury):
  • Czas trwania: 20s → 60s

Kostury Natury

 • Debuff Choroby Uzdrowieniowej (wszystkie Kostury Natury):
  • Czas trwania: 18s → 60s

Zbroje

 • Ściana Wiatru (Zbroja Rycerza):
  • Umiejętność jest od teraz kanałowana przez 6 sekund, bez możliwości przerwania
  • Ponadto, za każdym razem, gdy wrogi gracz wejdzie w Ścianę, rzucający otrzyma buffa, który zwiększy jego odporności o 0.2 i odporność na kontrolę tłumu o 0.3 przez 6 sekund (kumuluje się do 5 razy)

Hełmy

 • Wewnętrzna Deprawacja (Kapuza Kultysty):
  • Czas trwania debuffa: 7s → 4s
  • Obrażenia na tick: 61.43 → 67

Poprawki

 • Naprawiono błąd, przez który czaty Gildii i Sojuszu znikały przy resetowaniu ustawień czatu
 • Usunięto przestarzałe talony Kryształowej Ligi 20v20 Stopnia 3 ze sklepu Manipulatorki Energii
 • Usunięto niepoprawny symbol “nie podlega handlowi” z talonów Kryształowej Ligi 20v20 Stopnia 6
 • Mroźny Wiatr (Mroźne Kostury) od teraz potrzebuje 3 ładunków, aby unieruchomić wrogów, zgodnie z zamiarem
 • Dodatkowe poprawki grafiki, dźwięków, interfejsu i lokalizacji